damherten in elsloo

overstekend-wild.jpg - 33.77 kB
maandag 11 maart 2019
T
wee weken geleden werd via de website 'Verbeter de Buurt' door een dorpsbewoner melding gemaakt van overlast in Elsloo door een groepje damherten dat zich regelmatig te goed deed aan lekkernijen in zijn moestuin. Een ludiek bordje in de tuin met ‘verboden voor damherten’ hielp uiteraard niet, maar leidde wel tot een foto op de website van de Nieuwe Ooststellingwerver. ‘De damherten zorgen voor plezier en ergernis’ schreef de NOS heel tactisch in haar papieren versie een week later. Hebben onze regio en Elsloo er een attractie bij? Dat niet iedereen er zo over denkt is inmiddels wel duidelijk.

De reactie van de Gemeente naar aanleiding van de melding was misschien wel een beetje kort door de bocht, maar raakte wel aan de kern van het probleem. De damherten zijn volgends de Gemeente van ‘iemand’ en die iemand is wettelijk aansprakelijk voor de schade die zijn of haar damherten aanrichten. Of die herten zijn ‘ontsnapt’ of ‘bewust of onbewust zijn vrijgelaten’ is daarbij niet relevant. Probleem afgehandeld volgens de Gemeente. Maar hoe zit het eigenlijk met het nageslacht van de ontsnapte damherten? Wie is daar verantwoordelijk voor? In Elsloo lijkt iedereen te weten van wie de 'eerste generatie darmherten' was. Of dat echt zo is; dat is natuurlijk nog maar de vraag.

Zolang de overlast beperkt blijft tot schade aan (moes)tuinen en boomgaarden is die misschien nog wel te overzien, maar dat verandert naarmate de populatie zich verder uitbreidt. Je zal maar boer zijn, of een tuincentrum of een plantenkwekerij hebben. Dan is de lol er gauw af. En wat te denken van verkeersongelukken met persoonlijk letsel. Het zal je maar gebeuren.

De  provincie  denkt na over nieuw beleid inz. 'faunavervalsing' en adviseert gedupeerden om zoveel mogelijk info in een klachtendossier vast te leggen en de Gemeente Owerf verschuilt zich achter de wettelijke aansprakelijkheid van de eigenaar van de herten. Dat schiet natuurlijk niet op.

Ook tijdens de Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde kwam het onderwerp vorige week al even aan de orde. Het onderwerp damherten staat in ieder geval op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde. Die is op dinsdag 12 maart!

damhert.jpg - 65.01 kB
Damherten in Elsloo en omgeving
Plezier of ergernis?

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13