verkeersveiligheid rond de school

dijkstra school logo 2.JPG - 21.25 kB
maandag 15 april 2019
De directe omgeving van de Meester Dijkstraschool is sinds jaar en dag onoverzichtelijk en gevaarlijk. Het wat naar achter geplaatste schoolgebouw valt als je het dorp binnenrijdt nauwelijks op en de zware hoge haag om de voortuin maakt de situatie er niet veel beter op. Ook de aansluiting van de school met het fietspad naar Elsloo-Zuid is ronduit gevaarlijk. De gevaarlijke situatie rond de school is bij de Gemeente bekend. Om het parkeergedrag in de omgeving van de school te beïnvloeden zijn in overleg tussen de school en de Gemeente vorig jaar al enkele 'anti-parkeerbeugels' voor de school geplaatst, maar als de Gemeente echt iets aan de veiligheid wil doen moet er meer gebeuren. 

Namens de ‘kids’ van de Meester K.J. Dijkstraschool en hun ouders verscheen vorige week onderstaande schriftelijke oproep aan weggebruikers om de Hoofdweg zo min mogelijk te gebruiken voor doorgaand verkeer. 
 
Ook het parkeerterrein achter ’t Anker dat door ouders gebruikt wordt om schoolgaande kinderen te brengen en te halen is onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk, maar daar komt in de loop van 2019 verandering in. Op dit moment vindt er overleg plaats over de herinrichting van het terrein waarbij de verkeersveiligheid niet vergeten wordt.

Conform de tijdens de recente Algemene Leden Vergadering aangenomen actieplannen voor 2019 organiseert Plaatselijk Belang in de loop van dit jaar een ledenraadpleging over de verkeerssituatie in het hele dorp. Daarbij komen de onderwerpen ‘zwaar vrachtvervoer’, ‘30-km zones’ en ‘de bus wel of niet door het dorp’ aan de orde.
verkeerswedstrijd_elsloo_kids.jpg - 69.20 kB

Oproep kinderen en ouders Meester K.J. Dijkstraschool

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13