stellingwarfs tiedschrift de ovend

tiedschrift_de_ovend.jpg - 67.37 kB
zondag 27 oktober 2019
De Ovend van oktober 2019 is uit.
De Ovend is het tijdschrift van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte en bevat bijdragen over ‘taelkunde, volkskunde, geschiedenis en taelbeweginge’.  Het oktobernummer bevat een aantal boeiende artikelen met een Elsloos tintje.

-De redactie schreef een artikel met leuke foto’s naar aanleiding van het recent verschenen boek van Jan Koops en Sietske Bloemhof over klokken en klokkenstoelen, met daarin uiteraard info over de klokkenstoel van Elsloo. Dat boek werd in het Karkehuus in Elsloo ‘ingeluid’. Dat gebeurde op vrijdag 20 september.
-Schrijver Johan Veenstra schreef een artikel over ‘
Stellingwarver postzegels' en besteedt daarin o.a. aandacht aan de postzegels die de Hervormde Gemeente Elsloo uitgaf met afbeeldingen van de klokkenstoel en de jubileumpostzegel ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde in 2011.
-Van voormalig plaatsgenoot Tjeerd Oenema,  die tegenwoordig in Oosterwolde woont, staat in het oktobernummer een boeiend verslag over
zijn bezoek als dienstplichtig militair aan Suriname in 1972  waar hij een bezoek bracht aan het graf van de uit Noordwolde afkomstige luitenant ter zee Johannes Eilerts. Een bijzonder artikel met een aantal hele fraaie foto's. 

Een abonnement op de Ovend kost 20,- per jaar. Losse nummers kosten 4,00.
velletje_postzegels.jpg - 97.30 kB
Velletje postzegels uit 2011 t.g.v. het honderdjarig bestaan van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12