speerpunten uit de dorpsagenda Elsloo

vlag elsloo.jpg - 19.93 KB
vrijdag 12 juni 2015
Jaarlijks stelt het bestuur van Plaatselijk Belang een dorpsagenda vast. Dat gebeurt rond de jaarwisseling. De dorpsagenda wordt tijdens de Algemene Leden Vergadering van Plaatselijk Belang gepresenteerd en toegelicht. Dat gebeurde in maart 2015. De dorpsagenda is voor het bestuur van PB een steuntje in de rug bij het nemen van bestuur beslissingen in de loop van het kalenderjaar. De dorpsagenda 2015 staat uiteraard ook op onze dorpswebsite. Kijk maar op dorpsagenda 2015.
 
Tijdens de bestuursvergadering van Plaatselijk Belang van 9 juni jl. heeft het bestuur een aantal punten uit onze dorpsagenda benoemd tot speerpunt. Het is een lijstje met op korte termijn uitvoerbare plannen. Ook dat lijstje staat op onze dorpswebsite. Kijk maar op speerpunten uit de dorpsagenda 2015. Dorpsagenda en speerpunten staan ook in de digitale boekenkast.
 
Zaken die het bestuur van PB wel belangrijk vindt, maar waarover beslissingen elders worden genomen zijn daarom niet als speerpunt opgenomen. Denk bijv. maar aan de aanleg van een rotonde op het onoverzichtelijke kruispunt Riete, Eikenhorst en Butenweg.
rotonde elsloo.jpg - 7.67 KB
Rotonde Elsloo. Wel in de dorpsagenda - geen speerpunt.                                          

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13