schoorsteen zuivelfabriek Elsloo

schoorsteen bouwer.jpg - 2.18 MB
woensdag 22 juli 2015
Vorige week werd Plaatselijk Belang benaderd door de heer Pierre Geelen. Pierre Geelen is de zoon van de bekende schoorsteenbouwer Sjang Geelen uit het Limburgse dorp Neer, die in 1916 de oude 24 meter hoge schoorsteen van "Zuivelfabriek de Drie Gemeenten" in 3 weken bouwde. De aanneemsom voor de klus was fl. 130,-. Dat blijkt uit het oude zogenaamde ‘schoorsteenboekje’ van vader Sjang, waarin alle door hem gebouwde schoorstenen staan vermeld. Dat zijn er meer dan 100.

Op bovenstaande foto staat Sjang Geelen tijdens de bouw van één van die 100 schoorstenen. De bekendste is zonder enige twijfel de schoorsteen van het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer, die ook door hem werd gebouwd !  De oude schoorsteen in Elsloo-Zuid, werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw gesloopt.  

De oude schoorsteen uit 1916 stond pal aan de doorgaande weg tussen Elsloo en Boyl. Op onderstaande foto is dat nog goed te zien. De tram die destijds tussen Oosterwolde en Steenwijk reed stak ter hoogte van de zuivelfabriek de weg over en reed vervolgens vlak langs de wat in het spraakgebruik vaak 'melkfabriek' is gaan heten.

De huidige en in de verre omtrek van Elsloo goede zichtbare schoorsteen werd 50 jaar geleden gebouwd en raakte buiten gebruik toen de ‘melkfabriek’, die eigenlijk een ‘kaasfabriek’ was, rond de eeuwwisseling haar poorten sloot. De nieuwe schoorsteen werd gebouwd naar een ontwerp van de firma de Ridder & Co uit de Haag. De zwaar afgetopte schoorsteen (-/- 4 meter) is met weinig respect voor de historische betekenis van dit stukje erfgoed vandaag de dag in gebruik als digitale zendmast.

Pierre Geelen uit Aerdenhout verzamelt informatie over de schoorstenen die zijn vader ooit bouwde, verzorgt lezingen op afspraak en publiceert over zijn hobby. 
schoorsteen zuivelfabriek.jpg - 477.73 KB
De oude schoorsteen van de melkfabriek in Elsloo Zuid. Ter hoogte
van de 'melkfabriek' stak de trambaan de weg over.

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13