• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

fonds ooststellingwerf 2

logo ooststellingwerf.jpg - 15.97 KB
zaterdag 3 maart 2018
Er komt een tweede editie van het Fonds Ooststellingwerf. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering op 20 februari jl. waarin de gemeenteraad instemde met het door het college voorgestelde scenario. Op basis van een uitgebreide evaluatie van Fonds Ooststellingwerf 1 in 2017 presenteerde het College op 20 februari 2018 haar plannen voor Fonds Ooststellingwerf 2. De publiekjury is afgeschaft, de subsidiepot wordt anders verdeeld en er komen regiobudgetten. 
 
Over het door het College gepresenteerde uitvoeringsscenario had de Gemeenteraad behoorlijk wat vragen. Het kostte het college daarbij de nodige moeite om groen licht te krijgen van de gemeenteraad. Door diverse partijen werden niet minder dan 7 amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend op het voorliggende raadsvoorstel. Slikken of stikken leek het advies van portefeuillehouder wethouder Engbert van Esch die de Raad alle zeven amendementen ontraadde. Dat bleek voor de Raad geen optie en bij de stemming die volgde keurde de raad vijf van de zeven amendementen ondanks het advies van de wethouder goed.

Het aangepaste collegevoorstel werd vervolgens met algemene stemmen door de gemeenteraad goedgekeurd. Het maakt het er voor de uitvoerende ambtenaren die de plannen de komende tijd verder uit moeten werken en in de loop van de komende jaren uit moeten gaan voeren niet gemakkelijker op.

Dat bleek afgelopen week eigenlijk al. Op uitnodiging van de Gemeente Ooststellingwerf vindt er nog deze maand met alle plaatselijk belang verenigingen overleg plaats over nog openstaande vragen m.b.t. uitvoeringszaken. Dan komen ongetwijfeld ook de ‘regiobudgetten’, 'juridische entiteiten' en de rol van de ‘plaatselijk belang verenigingen’ bij die uitvoeringszaken aan de orde. 

Wat Fonds Ooststellingwerf 2 voor de leefbaarheid van Elsloo gaat betekenen moet de tijd leren.

fonds ooststellingwerf.JPG - 135.58 KB
Evaluatie rapport Fonds Ooststellingwerf 1

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14