• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

excessenregeling zuivelfabriek

melkfabriek.JPG - 115.00 KB
dinsdag 24 oktober 2017
De situatie rond de voormalige zuivelfabriek in Elsloo is niet alleen voor de inwoners van Elsloo en Elsloo-Zuid een doorlopende ergernis. Ook uit de omringende dorpen komen bij Plaatselijk Belang vragen binnen over de kwaliteit van dit bij iedere najaarsstorm verder verpauperende pand.
 
Deze maand werd Plaatselijk Belang gewezen op de in Gemeentelijke Welstandsnota’s vaak voorkomende zogenaamde ‘excessenregelingen’. Zo’n excessenregeling in een welstandsnota kan de mogelijkheid bieden in te grijpen als er sprake is van ‘buitensporigheid in het uiterlijk van een gebouw, die ook voor niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied’.
 
Tijdens het recente regio overleg is door de gezamenlijke Plaatselijk Belang Verenigingen van onze regio het College gewezen op het bestaan van excessenregelingen in Welstandsnota’s en gevraagd of zo’n regeling mogelijkheden biedt om iets aan de uitzichtloos lijkende situatie in Elsloo te doen.
 
Dat kan in onze Gemeente volgens het College op dit moment alleen maar als er sprake is van risico’s voor de volksgezondheid of van milieudelicten. Hiervan is volgens het College in Elsloo geen sprake.
milieudelict.jpg - 82.17 KB
milieudelicten: meer dan illegaal gedumpt huisvuil.

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14