• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

regio subsidies via fonds ooststellingwerf

vlag elsloo.jpg - 19.93 KB
Maandag 12 februari 2018
Morgenavond vergadert de Raadscommissie Planning en Control van de Gemeenteraad. Op de agenda staat o.a. een Raadsvoorstel van het College van B&W over een nieuwe editie van het Fonds Ooststellingwerf. Fonds Ooststellingwerf 2 dus eigenlijk. Met financiële steun van het Fonds Ooststellingwerf 1 konden de afgelopen twee jaar een groot aantal zeer geslaagde 'leefbaarheidsprojecten' in onze Gemeente worden georganiseerd. In Elsloo zijn in die periode 5 projecten gerealiseerd (pilot buurtkamer, aanpassing ondergrond tennisbaan, aanleg jeu-de-boulesbaan, graftrommelproject en muziekproject Concordia).

Het eindresultaat van het Fonds Ooststellingwerf 1 was een succes, maar er was ook kritiek. Met name op de verdeling van het subsidiebedrag uit de derde tranche en de kosten van de publieksjury was veel commentaar. Het College heeft goed geluisterd naar die kritiek. Voor de tweede editie van het Fonds Ooststellingwerf zijn de uitvoeringsregels aangepast. De publiekjury is afgeschaft en er komt geld beschikbaar voor ‘kleine’ initiatieven van burgers. Overheidsparticipatie heet dat tegenwoordig. Actieve burgers realiseren projecten. De Gemeente faciliteert en betaalt mee in de kosten.

   
Ook komt het College met een nieuwtje en introduceert de zogenaamde 'regiosubsidie'. Daar wordt als het aan het College ligt in een periode van 4 jaar 200.000,- voor uitgetrokken. De vraag is of daar wel goed over is nagedacht. Regio’s zijn samenwerkingsverbanden van dorpen zonder rechtspersoonlijkheid of eigen financiële administratie. Onze Gemeente heeft vier regio's. Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo en Nijeberkoop vormen samen regio de Molen. Binnen de regio’s overleggen besturen van Plaatselijk Belang Verenigingen over regionale zaken. Dat overleg is vooral informatief. Dat is heel iets anders dan het maken van afspraken en het uitgeven van subsidiebedragen van 50.000,-.  Daar lijken de huidige regio's niet op ingesteld te zijn.

Het aanvragen van subsidie bij het Fonds Ooststellingwerf is om begrijpelijke redenen voorbehouden aan zogenaamde 'juridische entiteiten' (rechtspersonen). Hoe het College de 'juridische ent
iteiten problematiek' denkt op te lossen als het om regio's gaat komt ongetwijfeld dinsdagavond aan de orde. Echte juridische entiteiten zijn er met name in kleine dorpen bovendien maar heel weinig. Dat geldt ook voor Elsloo.  

De vergaderingen van Raadscommissies van de Gemeenteraad zijn openbaar en kunt u volgen via de 'livestream' op de eigen website van de Gemeente Ooststellingwerf
logo ooststellingwerf.jpg - 15.97 KB

Het Fonds Ooststellingwerf  is een Gemeentelijk initiatief

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14