• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

parkeerterrein achter 't Anker

vlag elsloo.jpg - 19.93 KB
zaterdag 17 februari 2018
Het parkeerterrein achter ’t Anker in Elsloo gaat letterlijk ‘op de schop’ en wordt opnieuw bestraat. Die werkzaamheden zijn uitvloeisel van de ‘Meerjaren Onderhouds Planning (MOP) wegen 2018-2022 van de Gemeente Ooststellingwerf die recent door het College van B&W is vastgesteld. De herinrichting/herbestrating van het parkeerterrein gaat in principe al in de loop van 2018 gebeuren. In het nieuwe MOP wegen is ook de herbestrating van de Iekenlaene opgenomen. De herbestrating van de Iekenlaene staat voor uiterlijk 2019 op de rol.

De herinrichting van het parkeerterrein is in feite een vervolg op de werkzaamheden in de omgeving van ’t Anker en de Meester K.J. Dijkstraschool in de afgelopen jaren. In die periode werd met financiële steun van Provincie én de Gemeente Ooststellingwerf, maar ook met steun van dorpssponsors en vrijwilligers de directe omgeving van 't Anker en de speelplaats van de Meester K.J. Dijkstraschool opgeknapt.

Het waren klussen waarbij het dorp én de gemeente samenwerkten en waar tegenwoordig het woord overheidsparticipatie voor wordt gebruikt.  

De herbestrating van het parkeerterrein achter ’t Anker is een echte dorpswens. Niet alleen de bestrating zelf laat te wensen over. Het parkeerterrein is slecht verlicht, auto’s worden er vaak schots en scheef neergezet en bij een flinke regenbui staat het terrein onder water. Het parkeerterrein is weliswaar eigendom van de Gemeente, maar viel bij de vaststelling van het MOP wegen ondanks herhaaldelijke verzoeken vanuit het dorp al jaren tussen de wal en het schip. De Gemeente had andere prioriteiten. Daar komt nu verandering in.

In de loop van deze week zullen ambtenaren van de Gemeente ‘op locatie’ de plannen toelichten. Dat gaat gebeuren in het Elser Praothuus. Bij dat eerste gesprek zijn vertegenwoordigers van de SVAE (Stichting Verenigings Accommodaties Elsloo) en PBET (Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde) aanwezig om daar de plannen van de Gemeente aan te horen en mee te praten en denken. Veiligheid op het parkeerterrein voor jong én oud is daarbij uiteraard een heel belangrijk item!

terras anker klaar.JPG - 222.85 KB
Het schoolplein en de omgeving van 't Anker zijn klaar. Het parkeerterrein achter 't Anker is de volgende stap.

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13