• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

diftar wordt diftar+

omrin-logo.jpg - 14.59 KB
zondag 11 maart 2018

Met ingang van 1 januari 2019 stapt de Gemeente Ooststellingwerf bij het inzamelen van afval over van DIFTAR op DIFTAR +. Daarover nam de Gemeenteraad Ooststellingwerf vorig jaar al een besluit. Maar wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe methode?

Wie zijn afvalcontainers door de Omrin laat legen moet daarvoor betalen. Het legen van de sortibak kost op dit moment 5,95 per keer, het legen van biobak kost 1,- en het legen van de papierbak is gratis. Het legen van de sortibak is dus veruit het duurst. Dat verschil in beprijzing heet DIFTAR. Dat principe blijft in 2019 van kracht, maar wordt dan onder de naam DIFTAR+ verder uitgebouwd. Lees het hele verhaal op de Gemeentelijke website en klik daarvoor op DIFTAR+.

Bij Diftar+ wordt de inhoud van de bak gewogen en betaalt u behalve een klein bedrag per bak van 1,- ook een tarief per kilo ingeleverd afval. Dat tarief is 0,20 ct. Dat tarief per kilo moet ervoor zorgen dat bewoners hun afval nog beter gaan scheiden en papier en afval voor de biobak niet in de sortibak gooienSamen afval scheiden dat loont is de reclameleus van de Omrin. Wethouder Henk van de Boer van Ooststellingwerf laat dat op onderstaande foto zien.
  

De weegauto van de Omrin weegt de Sortibak twee keer. Voordat de container wordt geleegd wordt hij gewogen én voor hij wordt teruggezet op de stoep nogmaals. De weeginstallatie in de weegauto weegt zo exact het nettogewicht van het afval in de sortibak. Die gegevens gaan per GPS naar de Omrin en worden daar opgeslagen in het computersysteem en later gefactureerd. Op uw factuur kunt u zien hoeveel afval u heeft ingeleverd. Zal die info ooit via de Omrin afvalapp beschikbaar komen en op de dag waarop iemand zijn bak aanbiedt worden gefactureerd?  

Voor de OMRIN betekent Diftar+ dus een flinke investering in het materiaal. De afgelopen weken is de Omrin op tournee geweest door de Gemeente Ooststellingwerf. Geïnteresseerde burgers konden toen al een kijkje nemen in een van de nieuwe weegwagens van Omrin.

wethouder HvdBoer.JPG - 110.04 KB
Wethouder Henk van de Boer van Ooststellingwerf thuis.
Zo doe je dat: afval scheiden. Het loont!

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14