• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

ledenvergadering plaatselijk belang

vlag elsloo.jpg - 19.93 KB
zondag 25 maart 2018
Vorige week zijn in Elsloo huis aan huis de uitnodigingen voor de ledenvergadering van 4 april verspreid. Plaatselijk Belang houdt dit voorjaar niet één, maar twee ledenvergaderingen.

De eerste ledenvergadering vond plaats op woensdag 7 maart 2018 jl. Dat was de reguliere jaarvergadering. Tijdens die vergadering presenteerde het bestuur van Plaatselijk Belang o.a. de dorpsagenda voor 2018 en werd teruggekeken op de realisatie van dorpsagenda 2017.

De tweede vergadering vindt plaats op woensdag 4 april 2018. Op de agenda staan twee belangrijke agendapunten. Dat zijn de onderwerpen statuten en bestuur mutaties. De leden van Plaatselijk Belang nemen die avond een besluit over enkele aanpassingen van de verouderde statuten. Als zij akkoord gaan worden bestuursleden voortaan bijv. niet meer voor vijf, maar voor drie jaar gekozen en wordt de leeftijdsdiscriminatie geschrapt.  

Het tweede belangrijke agendapunt is het onderwerp bestuur mutaties.  Voorzitter Jakob Ploeg heeft verhuisplannen en vooruitlopend op die verhuizing legt hij zijn functie als bestuurslid neer. Bestuursleden Wilmien de Boer en Hiltsje Jongsma hebben er alle twee vijf jaar als bestuurslid van Plaatselijk Belang op zitten en zijn voor een nieuwe bestuursperiode niet herkiesbaar.

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft dorpsbewoner Arno Goettsch bereid gevonden om tot het bestuur van Plaatselijk Belang toe te treden. Hij is daarbij beschikbaar als voorzitter.

Doordat het bestuur van PB er ondanks diverse pogingen niet in is geslaagd alle drie de opengevallen plaatsen in te vullen daalt het aantal bestuursleden van zeven naar vijf. Tenzij zich de komende weken nog iemand aanmeldt.

Dorpsbewoners of bewoonsters die een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van hun eigen dorp kunnen zich tot het begin van de ledenvergadering van 4 april 2018 aanmelden. Bel voor meer info met secretaris Aad Oudshoorn (0561-850870)
ledenvergadering.JPG - 94.44 KB
ledenvergadering Plaatselijk Belang: woensdagavond 4 april 2018 20.00 uur 't Anker

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14