• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

alv plaatselijk belang elsloo en tronde

welkom in elsloo.jpg - 169.17 KB
vrijdag 19 januari 2018
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde houdt dit voorjaar niet één maar twee Algemene Ledenvergaderingen.

De eerste ALV zal worden gehouden op woensdagavond 7 maart aanstaande. Dat is een reguliere ledenvergadering waar ook vertegenwoordigers van de politieke partijen in onze Gemeente voor worden uitgenodigd. Op de agenda staan o.a. de notulen van vorige ledenvergaderingen, het jaarverslag van de secretaris en financiële zaken.  Voor de pauze verzorgt Plaatselijk Belang ook nog een powerpoint presentatie over de in januari 2018 vastgestelde dorpsagenda 2018. Na de pauze verzorgt de heer Pier Schaper van het Wetterskip Fryslân een lezing met als thema “Elsloo aan zee”.

De tweede Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op woensdagavond 4 april. Die vergadering zal worden gebruikt voor de vaststelling van de aangepaste statuten van Plaatselijk Belang en voor de behandeling van het agendapunt bestuursverkiezing.

De vergaderstukken voor de reguliere ALV op woensdag 7 maart zullen de komende weken worden opgenomen op onze dorpswebsite in de boekenkast op de plank Ledenvergaderingen en tijdens de ALV m.b.v. de beamer worden gepresenteerd.

De uitnodigingen voor de vergadering van 4 april zullen in de loop van de maand maart onder de leden worden verspreid inclusief een exemplaar van de gewijzigde statuten.

strand-en-duinen1.jpg - 214.80 KB
Elsloo aan zee.  Hoelang nog? 

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14