• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Boekenkast plank 1Op deze plank staat informatie over de vereniging Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde zelf. 

-Nieuwe leden
 

  Nr.  Omschrijving pdf
1.  Welkomstbrief nieuwe inwoners Elsloo en Tronde pdf
2.  Inschrijvingsformulier lidmaatschap Plaatselijk Belang pdf
3.  Incassomachtiging contributie Plaatselijk Belang pdf


-Verenigingsdocumenten


Nr.   Omschrijving pdf
1.   Statuten per 23 december 1980 pdf
2.   Concept statuten per 15 januari 2018    pdf
3.   Huishoudelijk Reglement per 28 juni 2017 pdf
4.   Samenstelling bestuur en commissies Plaatselijk Belang pdf
5.   Rooster van aftreden Bestuur Plaatselijk Belang pdf
6.   Taakverdeling Bestuur Plaatselijk Belang pdf
7.   Aanvraagformulier Maatschappelijke subsidie pdf-Jaaroverzichten 


 Nr .   Omschrijving pdf
  1.   Chronologisch jaaroverzicht 2012 (feestjaar 100 jarig bestaan PB) pdf
  2.   Chronologisch jaaroverzicht 2013  pdf
  3.   Chronologisch jaaroverzicht 2014 pdf
  4.   Chronologisch jaaroverzicht 2015 pdf
  5.   Chronologisch jaaroverzicht 2016 pdf
  6.   Chronologisch jaaroverzicht 2017 (zie kantmenu homepage)  


-Diversen

 Nr .   Omschrijving pdf
1.   Fondsenoverzicht basislijst Partoer 2016 pdf

pdf 

 

 

 

     

    Nrfiles/100_jaar_zuivelindustie_in_Oosterwolde.pdf

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14