• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Boekenkast plank 06

De Gemeente Ooststellingwerf

Algemeen

Raadpleeg voor gemeentelijke zaken zoveel mogelijk de website van de gemeente zelf. Klik daarvoor op: website gemeente.  De website van de Gemeente is onderverdeeld in drie hoofdgroepen te weten: inwoners, toerisme en bestuur,  maar bevat meerdere  keuzemenu's die u helpen als u op zoek bent naar specifieke info. Verder bevat de home page de contactgegevens van de Gemeente zelf.  Voor financiële informatie over de Gemeente bezoekt u het portaal financiën met de jaarstukken, de begroting en de kaderbrief. Klik voor het overzicht bevolkingspbouw van de Gemeente Ooststellingwerf op bevolkingsopbouw.  Medio 2017 werkt de Gemeente Ooststellingwerf aan een nieuwe versie van de eigen website.

Bestemmingsplannen en beheersverordeningen
Bijna alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen van de gemeente Ooststellingwerf zijn digitaal te raadplegen via de website ruimtelijke plannen. Een aantal oudere bestemmingsplannen is alleen beschikbaar in het Gemeentehuis.

Raadsinformatiesysteem
Het Raadsinformatiesysteem (RIS) is een soort 'digitale boekenkast' met verslagen van Gemeenteraads- en commissievergaderingen. U kunt het RIS benaderen via de homepage van de gemeentelijke website. Kies daar voor de optie Raadsinformatiesysteem in het menu 'snel naar' rechtsonder op de homepage. Via de button 'livestream raadsvergaderingen' kunt u Raads- en Commissievergaderingen live volgen,  maar ook beelden van oude raads- en commissievergaderingen terugkijken.

Wettenbundels
Per Gemeente zijn zgn wettenbundels beschikbaar. Wettenbundels bevatten een groot aantal beleidsregels, verordeningen, besluiten en richtlijnen. Klik voor de wettenbundel van Ooststellingwerf op:  wettenbundel ooststellingwerf. 


-gemeentepolitiek
 Nr.  Omschrijving  pdf
1.  Raadsprogramma 2018 - 2022 pdf
2.  Coalitieprogramma 2018 - 2022 pdf
3.  Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022 pdf
4.  Portefeuilleverdeling College pdf
5.  Visiedocument Ooststellingwerf december 2015 pdf
6.  Amendementen en Moties n.a.v. kaderbrief 2017-2020 pdf

-strooien en maaien
 Nr.  Omschrijving  pdf
1.  Gemeentelijke maaikalender Elsloo pdf
2.  Gemeentelijke strooiroutes  Elsloo pdf

-sportaccommodaties in de gemeente Ooststellingwerf
 Nr.  Omschrijving pdf
1.  Rapport: sportaccommodaties in Ooststellingwerf.  Deel 1: analyse pdf
2.  Rapport: sportaccommodaties in Ooststellingwerf.  Deel 2: visie pdf
3.  Visie Sportaccommodaties 2015 - 2030  (juni  2015) pdf

-overige documenten
 Nr.  Omschrijving    pdf
  1  beheersverordening overige dorpen 2014 pdf
  2.  archeologie nota Gemeente Ooststellingwerf (najaar 2014) pdf
  3.  mop wegenlijst 2018 en 2019 pdf
  4.  eindevaluatie fonds ooststellingwerf 1 pdf
 5.  rijks- en gemeente monumenten in Gemeente Ooststellingwerf pdf

pdf 

 

 

 

     

    Nrfiles/evaluatie_Fonds_Ooststellingwerf.pdf

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14