• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

jaaroverzicht 2017

jaar2017.jpg - 8.37 KB
In dit jaaroverzicht staat een selectie van nieuws uit Elsloo uit 2017 op basis van website berichten, artikelen uit 't Else Blattien en andere bronnen. 
Geïnteresseerd in oudere jaaroverzichten?  Kijk daarvoor in de digitale boekenkast van deze website op de plank PBET.

Januari 2017
vesuvius op odrie.jpg - 70.21 KB

-Het jaar begint met de traditionele Vesuviusuitbarsting. Vesuviusclub Elsloo heeft een paar stenen schapen in Wassenaar geleend die moeten helpen om het gras van de Kloosterheerd kort te houden. Femmie en Lukas Vos die 10 jaar ’t Anker runnen worden niet vergeten.
-De radio Odrie special over de nieuwjaarsviering komt uit Elsloo (foto)
-In 2016 blijken er 3 jongens en 4 meisjes in ons dorp geboren te zijn. De oudste inwoner van Elsloo wordt in 2017 100 jaar. Wij weten wel wie dat is.
-PB wenst iedereen gelukkig nieuw jaar met een zelfontworpen kaart, publiceert het jaaroverzicht 2016 op de website en bezoekt de nieuwjaarsreceptie in het Gemeentehuis.   
-Concordia verzorgt een nieuwjaarsconcert in Dorpshuis ’t Anker. Jos Eriks en Martje Postma worden gehuldigd. Jeugdband L-Lende laat van zich horen.   
-De Gemeente Ooststellingwerf maakt plannen bekend voor een feestelijke viering van het 500 jarig bestaan van onze Gemeente en begint met de derde tranche van het fonds Ooststellingwerf.
-Het VAC (Voorlichting en Advies Commissie Woningbouw) en de WTO (Werkgroep toegankelijkheid Ooststellingwerf) organiseren een boeiende thema-avond over toegankelijkheid. Johan Elsenaar van de Vrije Vogel is één van de sprekers.
-Fernanda Koopstra organiseert in 't Anker een benefiet avond voor kansloze jongeren.   
-Elser Smart verzorgt een optreden in de Rikkingahof.
-De PvdA-fractie brengt een werkbezoek aan ons dorp en bezoekt de Samenwerking en Winkel Elsloo. De fractie overtuigt zich van de noodzaak dat er iets moet gebeuren aan het parkeerterrein achter ’t Anker. Er wordt geluncht in het Karkehuus, waar de fractie wordt geïnformeerd over het graftrommelproject.
-Ex-inwoonster Agnes Brouwer verrast PBET met een paar oude foto’s van haar vader Fokke die kaasmaker in de oude melkfabriek geweest is.
-Energie Coöperatie “De Eendracht” maakt reclame als gemeentelijke, kleinschalige, duurzame energieleverancier. Er blijkt niet veel animo in Elsloo. Waarom eigenlijk niet?
-Er komen signalen binnen dat de Gemeente een Hein Mader beeld wil plaatsen aan de Horstlaan.                                                                 

Februari  2017  
verkiezingsborden.jpg - 162.05 KB

-De SVAE introduceert de BRL-kast die door een donatie van de Vesuvius kon worden aangeschaft. De BRL-kast is een dorpsbibliotheek. BRL staat voor Brengen, Lezen Ruilen. Meegenomen boeken hoeven niet teruggebracht te worden.  Maar dat mag wel. 
-In ’t Anker wordt de Film Amama getoond. Het is een bijzondere Baskische film over bedrijfsopvolging die in het Stellingwerfs ondertiteld is. 
-Medio februari organiseren enkele enthousiastelingen een avond om de animo te peilen om Owerf 500 te vieren in Elsloo. Er is genoeg belangstelling. Het wordt een middeleeuwse markt.
-Via de actie Kerkbalans kunnen dorpsbewoners bijdragen aan de kosten van de kerkvoogdij, de klokkenstoel en het onderhoud van het kerkgebouw.
-Plaatselijk Belang wijst de Gemeente op het gebruik om in de schooltuin foeilelijke verkiezingsborden neer te zetten. Het duurt nog een maand voor dat er verkiezingen zijn, maar wij zijn te laat vindt de Gemeente. Er verandert niets. (foto)
-Op uitnodiging van de Stellingwarver Schrieversronte verzorgt het trekzak duo Sibineke een optreden in verzorgingshuis Lenna in Wolvega.
-Met steun uit het Fonds Ooststellingwerf beginnen drie vrijwilligsters met de Elser Buurtkamer. Het doel is om iets te doen aan de kleine sociale wereld van ouderen.
-In het Gemeentehuis vergaderen alle PB-verenigingen onder leiding van de burgemeester. Voorafgaand is er een stamppotbuffet. De nieuwe formule bevalt goed. 
-Het genootschap Middeleeuws leven wordt ingehuurd voor de Middeleeuwse Markt. Er is inmiddels een werkgroep van 9 dorpsbewoners.
-Odis Gym plaatst een leuk filmpje op de dorpswebsite.
-In ’t Anker wordt een speciale aflevering van de kroegquiz voor de jeugd georganiseerd. De aflevering krijgt een speciale naam: Ankerquiz.
-Uit het privé archief van Willem Veurman komt een krantenknipsel boven water over een wielerbaan die ooit in Tronde zou hebben gelegen. Nepnieuws of niet?                                                                                                                                                                                                                                                      
-Maart 2017
theunis kastelein LC.jpg - 223.35 KB

-Het biobakje wordt geïntroduceerd. Zij moeten gaan zorgen voor een betere scheiding van het keukenafval. De bakjes zullen in de hele Gemeente huis aan huis worden gedistribueerd. Elly Rosema gaat dat in Elsloo verzorgen.  
-Elser Smart treedt meerdere keren op met een bijzonder ‘crimineel’ programma.
-Theunis Kastelein (foto) wordt 100.  Plaatselijk Belang verspreidt een kleurenflyer en het hele dorp steekt de vlag uit. Concordia bereidt een rondrit door het dorp voor, maar kort voor zijn verjaardag wordt Theunis ziek. Een feestje in familiekring kan een paar dagen later wel doorgaan.
-De Veneburen gaat dicht i.v.m. een opknapbeurt van het slechte wegdek.
-Het graftrommelrestauratie project is gestart. De eerste graftrommels liggen ter restauratie in Veenhuizen.
-In ’t Anker wordt op verzoek van de SVAE een binnenbeeld van Hein Mader geplaatst. Er worden door de Gemeente ook drie buitenbeelden toegezegd.       
-De Vesuviusclub komt twee keer in actie om takken in te zamelen voor de Paasbult. 
-De leerlingen van de Meester K.J. Dijkstra school doen mee aan Himmeldei.  Het dorp wordt verdeeld in vijf wijken. Iedere wijk heeft een eigen kleur.
-Concordia organiseert de Elsloose versie van Maestro. Jan Roelof Betten wordt de beste dirigent.
-De Gemeente besluit onze middeleeuwse markt MM500 te sponsoren. De datum wordt vastgesteld op zaterdag 10 juni.
-De Gemeente publiceert de plannen m.b.t. de verbetering van de veiligheid van de Butenweg. Er komt geen rotonde, maar de Butenweg wordt veiliger, de bebording duidelijker, rechts krijgt voorrang en de maximumsnelheid gaat omlaag.
-In het kader van NL doet krijgt de omgeving van ’t Anker en school een opfrisbeurt. Het plein wordt schoongemaakt, de zandbak bijgevuld en er wordt een kabel ingegraven voor een extra lichtmast rond de tennisbaan.
-Het eerste team van de korfbalafdeling van Odis wordt kampioen.
-Plaatselijk Belang houdt haar jaarlijkse ledenvergadering. Een lezing over ‘Elsloo aan Zee’ door iemand van het Waterschap Friesland wordt op het laatste moment wegens ziekte van de spreker afgeblazen.
-Voor Odis tennis begint het zomerseizoen met een onderling mixed dubbel toernooi.
 
April 2017
woonvisie 2017.JPG - 125.64 KB
-Tijdens het regio overleg in Langedijke spreekt PBET haar irritatie uit over de onduidelijkheden in het MOP wegen. De Gemeente belooft beterschap.
-Directeur Roelof Grasmeijer van de basisschool maakt bekend dat hij een andere baan heeft.
-Op initiatief van de Samenwerking en de Cruydthoeck en met medewerking van de Gemeente worden de bermen rond Tronde met wild bloemenmengsel ingezaaid. Door omwonenden wordt positief gereageerd.
-Op de zondag voor Pasen worden in het Karkehuus door kinderen Palmpasen stokken vervaardigd en daarna onder begeleiding van Concordia getoond aan de dorpsbewoners.
-Op Eerste Paasdag zondag 16 april gaat de paasbult in vlammen op.
-Medio april houdt de SVAE haar jaarvergadering. Het is de vergadering waarin het dagelijks bestuur van de SVAE het algemeen bestuur bijpraat.    
-De buitenactiviteiten tijdens Koningsdag 2017 verregenen. Het koppel darttoernooi kan gewoon doorgaan. De kinderkleedjesmarkt verhuist naar de gymzaal en ook het optreden van Elser Smart gaan gewoon door. Het jeu de boules toernooi en de kofferbakverkoop vallen in het water.
-De Monumentenwacht inspecteert de bouwkundige staat van de dakruiter (torentje) van de kerk.
-In politiek Oosterwolde vindt druk overleg plaats over de aanleg van zonnepanelenvelden in onze Gemeente. De gemeente wijst een aantal potentiele locaties aan.
-De deelnemers aan de ‘one horse power motortocht’ doen Elsloo aan. In ’t Anker wordt gepauzeerd. Op het parkeerterrein bewonderen de deelnemers elkaars juweeltjes.
-De Raad vergadert over de plannen van de Gemeente m.b.t. de aanleg van zonnepanelenvelden in onze Gemeente. Wethouder Hans Welle ligt zwaar onder druk en treedt af.
-De gemeente organiseert een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe woonvisie voor raadsleden. Op het laatste moment worden de Plaatselijk Belangen ook uitgenodigd. De onvrede over de tot stand koming van dit beleidsstuk is groot. (foto)
-Op 30 april wordt in de dorpskerk een poëzie bijeenkomst georganiseerd.
-De kerkenraad steunt met een financiële bijdrage de Stichting 'Hulp voor Cambodja’.

Mei 2017
hschurer oorkonde 2.JPG - 158.69 KB  
-Omrop Fryslân besteedt aandacht aan het graftrommelrestauratieproject.
-In de Raad wordt het OWO rekenkamerrapport over het armoedebeleid van de drie Gemeentes vergeleken. Op het beleid van de Gemeente Owerf bestaat behoorlijk veel kritiek.
-De SVAE schaft nieuwe stoelen aan voor in ’t Anker en het Elser Praothuus. De oude stoelen zijn snel verkocht.
-De viering van Owerf 500 begint met een oldtimerrit.  De werkgroep MM500 is aanwezig bij het Gemeentehuis en verwelkomt de oldtimers als zij door Elsloo komen.
-Henk Schurer ontvangt een draaginsigne vanwege zijn jarenlange inzet voor de kerk van Elsloo. (foto)
-De Gemeente plaatst een smiley langs de Butenweg. De maximumsnelheid is daar 80 km. Dat is onverantwoordelijk hard voor een erftoegangsweg.
-De Gemeenteraad keurt de Woonvisie goed. Op de tot stand koming is veel kritiek. Het College belooft beterschap bij de vaststelling van de uitvoeringsagenda’s.
-Het bushokje in Elsloo-Zuid raakt waarschijnlijk door vandalisme beschadigd. Omdat niemand dat meldt bij de Gemeent duurt het maanden voor het hersteld is. 
-Op 28 mei verzorgen de leden van het projectkoor Key2Singing een concert in de Dorpskerk. Dat doen zij tijdens een oefenweekend ter voorbereiding op een paar grote optredens in de Randstad. Hoewel het een bijzonder optreden is valt de belangstelling tegen.

Juni 2017
middeleeuws gezelschap.JPG - 274.58 KB

-Begin juni wordt MM500 georganiseerd. Het weekend begint vrijdagavond met de voorstelling van Karel en de Elegast door de Histotolk op het schoolplein met een actieve muzikale bijdrage van de leerlingen.
-De Markt wordt op zaterdag gehouden langs de Hoofdweg en de Iekenlaene. Opvallend veel dorpsbewoners zijn in klederdracht aanwezig. De middeleeuwse kramen zorgen voor een geslaagde ambiance. De activiteiten van het Genootschap Middeleeuws leven en het optreden van het ‘vrijstatige volkje’ uit Appelschap dragen bij aan het geslaagde evenement. Ook burgemeester Harry Oosterman brengt een bezoekje aan Elsloo. (foto)
-Tijdens MM500 is ook de dorpskerk geopend voor bezoekers. Er blijkt opvallend veel belangstelling en met meer dan 100 bezoekers is de Kerkenraad zeer tevreden.
-Op de dag van de MM 500 worden er vernielingen aangericht op de tennisbaan. Zij zorgen voor veel ergernis bij de Tennisclub.
-De voor juli geplande bekendmaking van de subsidies in de derde tranche van het Fonds Ooststellingwerf komt steeds dichterbij.  Een tweetal subsidie aanvragen uit Elsloo valt af in de voorronde. De spanning bij de subsidie aanvragers stijgt.  
-Concordia houdt onder suptropische temperaturen een zomerconcert op Camping d’Elf Ieken.
-In juni behandelt de Gemeenteraad de zgn. kaderbrief. De Raadsvergadering waarin dat gebeurt is een van de belangrijkste van het gemeentelijke parlementaire jaar.
-De Hervormde Vrouwenvereniging wordt opgeheven. 
-Plaatselijk Belang houdt haar tweede ledenvergadering in het kalenderjaar 2017. Op de agenda staat de aanpassing van de verouderde statuten. Verder stellen de leden van PB een Huishoudelijk reglement vast. Alle leden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
-Winkel Elsloo organiseert vlak voor Moederdag een bloemenmarkt.  Ook een jaarlijkse traditie.       
-Op Vaderdag wordt voor de dertiende keer de jaarlijkse motortoertocht gehouden.
-De Commissie ’t Else Blattien organiseert op de laatste zondag van juni de jaarlijks fietstocht. Ook dit jaar is het thema “Fietsen met het hele gezin".
                                       
-juli 2017 
filippobrug oosterwolde.jpg - 9.32 KB                 

-Buurtvereniging Eiken-Horst-Laan organiseert een dorps jeu-de-boules toernooi. Coördinator Guillaume Spierings van de Nederlandse Jeu de Boules bond is uitgenodigd en verzorgt een clinic.
-De Gemeente Ooststellingwerf werkt aan een opfrisbeurt van de Gemeentelijke Website. 
-In opdracht van de Gemeente wordt de kwaliteit van de wegen geïnspecteerd. Dat is de basis voor de vaststelling van het MOP wegen voor de komende jaren. Of het inspectie autootje het parkeerterrein achter ’t Anker en de Iekenlaene weet te vinden is niet duidelijk.
-De nieuwe wethouder Henk van de Boer bezoekt op 12 juli ons dorp. Bestuursleden van PB leiden hem rond en praten hem bij over Elsloose zaken. We sluiten het bezoek af met een ontvangst door Jan Roelof Betten bij de Samenwerking.
-De dag na een strak georganiseerde publieksdag op de Boerenstreek sluit de Gemeente de derde Tranche van het Fonds Ooststellingwerf af. Enkele projecten krijgen heel veel geld. De meeste subsidie aanvragers krijgen niets en zijn teleurgesteld.
-Roelof Grasmeijer neemt afscheid als directeur van de Meester K.J. Dijkstraschool. De nieuwe directeur wordt Greetje van der Kamp uit Nijbeets.
-Een aangenomen motie bij de behandeling van de Kaderbrief over achterstallig onderhoud aan de Filippobrug die een mooie toegang tot Oosterwolde zou moeten zijn leidt tot veel discussies. De gelijkenis met de entree tot de Gemeente Owerf in Elsloo (oude zuivelfabriek) dringt zich op. (foto)
-In het kader van renovatiewerk in het Centrum van Oosterwolde ‘koopt en sloopt’ de Gemeente wel snackbar New York New York. De Melkfabriek in Elsloo staat gewoon te koop. Een kwestie van prioriteiten.
-De werkzaamheden aan de Butenweg kennen een valse start. In plaats van een week voor de bouwvak worden de werkzaamheden over de bouwvakvakantie heen getild.
-Elsloo blijkt te beschikken over een gootspook hoewel niemand zich dat lijkt te realiseren. Het is het beeld van het mannetje op de tuinmuur van Hoofdweg 6.
                                                                                                                                                   
-augustus 2017
aanvliegroutes lelystad.JPG - 53.70 KB

-Na lang aandringen door Plaatselijk Belang plaatst de Gemeente een bord 'Kavels te Koop' op de Kloosterheerd.
-Lammert Gorter is 45 jaar in dienst bij de Samenwerking.
-Annemarijke Smit doet mee aan een expositie in de Selatuinen bij Langedijke door de leerlingen van kunstenaar Saber Mikael.
-Plaatselijk Belang wijst op de mogelijkheid om schade aan de openbare ruimte (vandalisme, omgewaaide bomen etc.) zelf bij de Gemeente te melden.
-De ontvangst van mobiele telefoons blijft in Elsloo een probleem. Niemand buiten de grenzen van ons dorp lijkt zich te interesseren voor de situatie. 
-De planning van het groot onderhoud aan de kerk wordt gepubliceerd.  De vloer van de kerk en het torentje zijn de grootste klussen.
-De Gemeente Ooststellingwerf lijkt door landelijke publiciteit over het onderwerp geluidsoverlast door vliegtuigen die Lelystad aan gaan doen wakker te schrikken. Zoals het er naar uit ziet zal de echte geluidsoverlast op korte termijn volgen. (foto)
-Op de Horstlaan wordt in de stromende regen het eerste buitenbeeld van Hein Mader in Elsloo geplaatst. Het is een verzoek van de buurtvereniging. Het beeld heeft nog geen naam.
-Het nieuwe schooljaar staat op het punt te beginnen. Er verandert nogal wat. De school heeft een nieuwe directeur, de peuters verkassen naar het schoolgebouw en het continurooster wordt geïntroduceerd.  Het ontbreken van BSO (Buiten Schoolse Opvang) voelt als een gemis.
-De oude peuterspaalzaal staat leeg. Het wachten is op initiatieven van de SVAE.
                                                                                                                                                       
-September 2017 
versierde wagen 2012.JPG - 423.55 KB

De Gemeente Ooststellingwerf organiseert een eigen monumentendag als onderdeel van het 500 jarig bestaan. De kerk kan die dag worden bekeken. Bezoekers kunnen 'officieel' klokkenluider worden en krijgen een diploma. Verder is er een expositie van gerestaureerde graftrommels.                                                        
-Op uitnodiging van de Feestcommissie beraden buurten en dorpsverenigingen zich over het plan om in 2018 tijdens het dorpsfeest een optocht voor versierde wagens te organiseren. Er blijkt genoeg animo. De voorbereidingen kunnen beginnen. (foto)
-De SVAE biedt drie deuren en een ronde eetkamertafel te koop aan.   
-Voor de zoveelste keer verschijnen er reclameborden om lantarenpalen in het dorp. Nu voor het zgn. expansiefestival in Jubbega (Gemeente Heerenveen). Daar zit Elsloo niet op te wachten. Het punt is al eerder aangekaart bij de Gemeente maar het muntje lijkt niet te vallen.
-De Gemeente publiceert het schema van de werkzaamheden aan de Butenweg. Het kruispunt bij Hulzinga Tweewielers wordt als eerste onderhanden genomen.
-Het beeld “De Coöperatieve Gedachte” in Oldeberkoop wordt onthuld. Bijna het hele bestuur van PB is aanwezig.
-Het gebruikersplatform van het Drents Friese Woud komt bij elkaar. De geplande kapwerkzaamheden en het besluit om geen edelherten uit te zetten in het DFW worden toegelicht.
-Odis gym en Odis korfbal organiseren sportkennismakingslessen.
-In Makkinga kunnen inwoners van Elsloo terecht voor de jaarlijkse griepprik.
 
-Oktober 2017 
jaarverslag coop. stoomzuivelfabriek.JPG - 126.25 KB

-PBET plaatst het jaarverslag over 1925 van de Stoomzuivelfabriek “de drie Gemeenten” in de digitale boekenkast van de website. (foto) De coöperatie had toen 290 leden en een groot aantal boeren had maar een paar koeien. Waar blijft de tijd?
-IJsclub de Oefening zegt toe voortaan de jaarlijkse fietstocht en kerstkuier te organiseren. Een waardevolle traditie is gered.
-De PvdA organiseert een thema-avond over armoede in het MFA in Oldeberkoop.     
-Energiecoöperatie de Eendracht bestaat 5 jaar en viert dat in de Raadzaal van het Gemeentehuis.
-Voor gymclub Elsloo gaat een oude wens in vervulling. Het trainingsmateriaal wordt uitgebreid met een nieuwe oefenmat.                                                            
-De klokkenstoel wordt door aannemer Bertus Plender vakkundig gerepareerd en vervolgens opnieuw geschilderd.
-De dorpskerk staat in de steigers. De restauratie van het kerktorentje valt veel duurder uit dan verwacht. De subsidiepot is leeg en de vervanging van de vloer van de kerk schiet erbij in.
-Odis 1 wordt kampioen door een 17-11 overwinning op NKC 1 uit Noordwijk.
-Het idee om op basis van de zgn. excessenregeling iets aan de situatie m.b.t. de melkfabriek in Zuid te doen blijkt niet haalbaar.

-November 2017
dijkstraschool 1974 .jpg - 228.52 KB 

-Bij de begraafplaats wordt een goed bezochte lichtjesavond georganiseerd.
-Na de lichtjesavond wordt Albert Bijlsma in het zonnetje gezet vanwege het feit dat hij 40 jaar gastheer op het 'hof van Else' is.      
-De laatste graftrommels zijn gerestaureerd en worden opgehaald in Veenhuizen.                                      
-Elser Smart treedt op bij het Stellingwerfs muziekfestival in de Miente met haar criminele repertoire.
-De eerste kroegquiz van het seizoen 2017 – 2018 wordt gehouden.
-Odis organiseert haar jaarlijkse winter snert actie.
-De Gemeenteraad evalueert de drie tranches van het Fonds Ooststellingwerf. Het resultaat is fraai. De uitvoering moet beter. In Elsloo zijn 5 projecten gerealiseerd t.w. de halfverharding van de tennisbaan, de jeu-de-boules baan, muziekinstrumenten voor Concordia, de restauratie van graftrommels en de start van de Elser Buurtkamer.
-Plaatselijk Belang organiseert Bij Plaatselijk Belang op de Koffie. Informeel overleggen over het dorp Elsloo is de opzet. De avond moet input opleveren voor de dorpsagenda van 2018. De opzet valt bij de aanwezigen goed in de smaak.
-Burgemeester Harry Oosterman wordt herbenoemd als burgemeester van de Gemeente Ooststellingwerf.
-Via het regio overleg wordt de gemeentelijke procedure m.b.t. de plaatsing van de foeilelijke verkiezingsborden in de dorpen aangekaart bij het College. De Burgemeester verwijst de regio naar de Raad, maar voor de Raad is het onderwerp geen item. 
-met lintbebouwing en de rood-voor-rood regeling blijkt in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied geen rekening gehouden. Het zal nog heel wat bestemmingsplanwijzigingen op gaan leveren.
-Plaatselijk Belang bereidt haar ansichtkaarten verzameling uit met een kaart van de Meester K.J. Dijkstraschool. (foto)
-Toneelclub Elsloo organiseert een toneelavond en doet dat op basis van een aangepaste formule die aan lijkt te slaan.
-Lukas en Femmie maken bekend dat zij medio 2018 zullen stoppen als exploitant van ’t Anker. Zij blijven wel in Elsloo wonen.
-Er lijkt schot te komen in de aanleg van glasvezelkabel in de provincie Friesland. Wat dat concreet voor onze Gemeente en Elsloo gaat betekenen is nog niet duidelijk. 

-December 2017 
torenhaan.jpg - 91.14 KB
-IJsclub de Oefening organiseert haar ALV. Vanwege het plan om voortaan de fietstocht en de kerstkuier te organiseren wordt de vergadering goed bezocht. Klaske Baron en Hennie van der Meer nemen afscheid als beheerders van de koek en zopie tent.
-Tussen Appelscha en Oosterwolde gaat de eerste schep in de grond voor het Biosintrum. Dat is een kenniscentrum dat voor meer ‘werk en wonen’ in de regio moet gaan zorgen. Het wordt van duurzame bouwmaterialen gebouwd. Er worden spijkerbroeken ingezameld die gebruikt worden voor de fabricage van isolatiedekens.
-De restauratie van de kerktoren is klaar. Praeses Helmich Hammer plaatst vanuit een hoogwerker de gouden torenhaan weer terug. (foto)   
-In een met 80 bezoekers goed bezette dorpskerk verzorgt het vrouwludenkoor uit Oosterwolde een kerstconcert.       
-Een raadsmotie vreemd aan de orde van de dag over de merkwaardige procedure m.b.t. bezetting van de stemhokjes bij de verkiezingen wordt als sympathiek bestempeld, maar vervolgens verworpen.                                                               
-Jarenlang was burgerparticpatie een veelgehoorde term in het Gemeentehuis. De overheid was initiatiefnemer en kreeg steun van de burgers. De tijden veranderen. Overheidsparticipatie is het nieuwe credo. Burgers moeten het zelf doen. De overheid faciliteert. Waar niemand iets doet gebeurt ook niets. 
-In Tronde wordt het tweede buitenbeeld van Hein Mader in Elsloo geplaatst. Het beeld zal worden opgenomen in de gemeentelijke kunstroute die de Gemeente uitgeeft ter gelegenheid van LF 2018
-De naam Horstlaan in Elsloo blijkt afkomstig van de veldnaam de Horst die vroeger langs de Riete lag.
-Tijdens Elsloo ter tafel wordt aan de hand van oud materiaal van Tjeerd Oenema teruggekeken op de tijd van het ‘Eupen Huus’.
-Ex dorpsbewoonster Rineke Valk maakt bekend dat zij stopt als lid van de Kerkenraad en legt ook haar fractievoorzitterschap van de VVD neer.    
-Op eerste kerstdag wordt de Kerstkuier georganiseerd door IJsclub de Oefening. Met 272 deelnemers is het aantal deelnemers ondanks het gure weer ongeveer even groot als in 2016.
-De facebookpagina ‘elsloonatuur’ gaat de lucht in met uitsluitend Elsloose natuurwaarnemingen. Er blijkt een jaar geleden een zee arend ons dorp te hebben bezocht en te zijn gefotografeerd.
-De Gemeenteraad vergadert over het voorstel van het College om in het Molenbosch een zonnepanelenpark aan te leggen. Er blijkt veel verzet tegen. Iedereen blijkt voor zonnepanelenvelden, maar niet in je eigen achtertuin.
-De AED voor het Anker wordt vervangen. De SVAE en Plaatselijk Belang betalen ieder de helft.
-Odistennis viert haar vijfjarig bestaan met een lustrumtoernooi.

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13