herinrichting parkeerterrein 't Anker (1)

 container_verplaatsen.jpg - 83.01 kB
dinsdag 1 oktober 2019

Op 19 september jl. vergaderde het Algemeen Bestuur van de SVAE. In dat Algemene Bestuur zitten vertegenwoordigers van de meeste Elsloose verenigingen. Op de agenda stond eigenlijk maar één punt en dat was de herinrichting van het parkeerterrein achter ’t Anker. Tijdens de vergadering lichtte het Dagelijks Bestuur van de SVAE de plannen toe. Het kostte het Dagelijkse Bestuur niet veel moeite om het Algemene Bestuur te overtuigen van haar plannen. Nog voor het eind van 2019 ligt achter ’t Anker een nieuw parkeerterrein. Een grote dorpswens gaat daarmee in vervulling.

Het heringerichte parkeerterrein wordt overzichtelijker en daardoor veel veiliger. Langs het hek van de speelplaats komt een ‘kiss en ride’ zone voor in- en uitstappende schoolkinderen, voor parkerende auto’s komen er overzichtelijke parkeervakken en op het parkeerterrein geldt overal éénrichting verkeer. Ook de afwatering en de verlichting worden aangepakt. 

Om meer ruimte op het parkeerterrein te realiseren wordt de oude peuterspeelzaal, die al enkele jaren leeg staat, gesloopt. De niet meer gebruikte oude dorpsdrukkerij en het Elserstekkien moeten er ook aan geloven. Het Elser Praothuus behoudt zijn plaats en functie. Achter het Elser Praothuus komt archiefruimte. Vorige week zaterdag werd de nieuwe archiefruimte in Elsloo bezorgd en op zijn plaats gezet (zie foto onder).

Bij de realisatie van de plannen werken de SVAE, de Gemeente Ooststellingwerf en het loon- en aannemersbedrijf de Samenwerking samen. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. Daarbij wordt ook de MOP (Maandag Ochtend Ploeg) ingeschakeld (zie foto boven). De hele klus gaat ongeveer twee maanden duren en gaat in de herfstvakantie beginnen.

archiefruimte_bezorging.jpg - 93.98 kB
Loonbedrijf de Samenwerking bezorgt de nieuwe archiefruimte in Elsloo

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12