bij plaatselijk belang op de koffie 2019 terugblik

 logo pbet 2018.jpg - 11.76 kB
zaterdag 9 november 2019
Bij PBET op de koffie op woensdag 6 november 2019 was een succes. Een stuk of 50 dorpsbewoners bezochten de avond die stond in het teken van verkeersveiligheid. Met de herindeling van het parkeerterrein achter 't Anker was dat ook een actueel thema.
 
Wat gebeurde er allemaal?
-voorzitter Arno Goettsch van PBET lichtte de eerste resultaten toe van een met Google Forms gemaakte enquête over verkeerszaken. Met enkele opvallende resultaten! 
-leerlingen gaven hun mening oververkeerszaken in Elsloo
-ambtenaren van de Gemeente gaven uitleg over werkzaamheden op het parkeerterrein
-Jan Roelof Betten belichtte aspecten van ‘tractoren en ander zwaar materiaal’ op de openbare weg.
-dorpsbewoners gaven in groepjes op een ‘schetsplank’ hun suggesties over verkeerszaken in Elsloo.
-en uiteraard was er koffie van Plaatselijk Belang.
 
 
Via het Else Blattien zal nog aandacht worden besteed aan deze geslaagde avond. U was er niet bij? Volgend jaar beter!    
 
De resultaten van de 'verkeersenquête' en de ‘schetsplankenoogst’ zullen door PBET aan de Gemeente worden overhandigd. Gaat het bestuur van PBET bij de burgemeester op de koffie?  
bij_PB_op_de_koffie__1.jpg - 205.18 kB

Op schetsplanken vullen inwoners hun ideeën in voor een veilig Elsloo voor iedereen.

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12