verkeersenquête PBET 2019

elsloo.jpg - 69.46 kB
zaterdag 16 november 2019
Tijdens bij Plaatselijk Belang op de Koffie op woensdag 6 november presenteerde voorzitter Arno Goettsch van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde de resultaten van een onder de leden van PB gehouden enquête over de verkeersituatie in Elsloo. De enquête sloot perfect aan op het thema van de avond. Dat was de verkeersveiligheid in het dorp Elsloo.
 
De enquête was gemaakt met Google forms en via de mail gestuurd naar de leden van PBET die daar de afgelopen maanden uitdrukkelijk toestemming voor hadden gegeven. Met 65 reacties op de gestelde vragen was de respons opvallend goed.
 

Opvallende resultaten: meer dan 50% van de deelnemers geeft aan dat zij nooit te hard met de auto door Elsloo rijden, 75% van de deelnemers blijkt voor een verbod voor vrachtverkeer (m.u.v.  bestemmingsverkeer) door het centrum van het dorp en meer dan 70% is voor een maximale snelheid van 30 km. per uur in de bebouwde kom.  In onderstaande tabel staan de uitslagen van deze eerste digitale ledenraadpleging door PBET in Elsloo. Klik voor de grafische presentatie (zie onderstaande voorbeeld van vraag 1) op de link verkeer enquête Elsloo 2019.
  
Resultaten verkeer enquête PBET najaar 2019
 

Nr.  Vraag Antw. 1 Antw. 2 Antw. 3
1.  Rijdt u weleens te hard met uw auto door Elsloo? 50,8 %
nooit
42,9 %
soms
6,3 %
regelmatig
2.  Vindt u 30 km/u in de bebouwde kom een goed
 idee?
71,4 %
ja
23,8 %
nee
4,8 %
weet niet
3.  Vindt u 60 km/u buiten de bebouwde kom (richting
 Zuid en Tronde) een goed idee?
64,5 %
ja
27,4 %
nee
8,1 %
weet niet
4.  Vindt u verkeersremmende maatregelen binnen de
 bebouwde kom een goed idee?
44,4 %
ja
38,1 %
nee
17,5 %
weet niet
5.  Vindt u een verbod voor vrachtverkeer (m.u.v.
 bestemmingsverkeer) op de Hoofdweg (centrum)
 en Noord  een goed idee?
76,2 %
ja
15,9 %
nee
7,9 %
weet niet
6.  Dan nog een laatste vraag: komt u woensdagavond
 bij Plaatselijk Belang op de Koffie? 
38,1 %
ja
36,5 %
nee
25,4 %
weet niet
 

De resultaten van de verkeersenquête zullen samen met de resultaten van de ‘tekensessie op schetsplanken’ die tijdens Bij PBET op de koffie werd gehouden worden verwerkt in een rapport dat door PBET aan de Gemeente zal worden overhandigd, maar zullen door PBET ook worden verwerkt in de dorpsagenda 2020. 
verkeersenquete_2019_vraag_1.jpg - 31.95 kB
Opvallend: meer dan 50% van de inwoners van Elsloo rijdt nooit te hard door het dorp!

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12