biodiversiteit in elsloo

biodiversiteit_info_paneel.jpg - 113.14 kB
zondag 24 november 2019
De Gemeente Ooststellingwerf hecht veel waarde aan het verhogen van de biodiversiteit in, maar ook tussen de dorpen van onze gemeente. In het novembernummer van Beleef Ooststellingwerf, dat helemaal in het teken stond van biodiversiteit, stonden daarover een aantal boeiende artikelen, waaronder een interview met wethouder Fimke Hijlkema en ambtenaar Pina Dekker die biodiversiteit in haar portefeuille heeft.

Wat gebeurt er in Elsloo in het kader van biodiversiteit?

-Langs het fietspad tussen Tronde en Elsloo en langs de Kloosterweg zijn, mede op aandringen van bewoners van ons dorp, bermen met bloemrijk en soortenrijk mengsel ingezaaid en dat wordt door de meeste inwoners zeer gewaardeerd. Het brede fietspad tussen Tronde en Elsloo leent zich daar beter voor dan het veel smallere fietspad langs de Kloosterweg. Via info bordjes in de berm (foto boven) werden passanten geïnformeerd over het feit dat de bloemrijke bermen maar één keer per jaar worden gemaaid.  

-Door PBET is bij de Gemeente aangekaart om de dit jaar herbestrate Iekenlaene van biodiverse bermen te voorzien. Het verzoek is in behandeling genomen.

-Zodra de bestratingswerkzaamheden van het parkeerterrein achter ’t Anker zijn afgerond komt er biodiverse beplanting tussen de parkeervakken.  

-Als de subsidie aanvraag van PBET voor de facelift van de omgeving rond het beeld Door en Voor bij het Fonds wordt toegekend zal ook dat hoekje van het dorp met oog voor meer biodiversiteit worden ingericht.


Kan je als dorpsbewoner iets aan biodiversiteit doen? Uiteraard! Alle kleine beetjes helpen. In het interview in Beleef Ooststellingwerf staan een aantal concrete voorbeelden van hoe je in je eigen voor- of achtertuin bij kan dragen aan meer biodiversiteit.
berm elsloo tronde.JPG - 202.01 kB 
Berm tussen Tronde en Elsloo!


Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12