vergadering gemeenteraad 10 november 2020

logo ooststellingwerf.jpg - 15.97 KB
dinsdag 10 november 2020
Vanavond vergadert de Gemeenteraad van Ooststellingwerf. Die vergadering begint om 19.00 uur in de 'hiervoor beschikbaar gestelde omgeving'  ofwel digitaal in gewoon Nederlands. Alle raadsleden zitten thuis en de raadszaal is bijna leeg. Dat is wat anders dan de voorgaande jaren toen de raadsvergadering,  waarin de programmabegroting aan de orde kwam, al halverwege de middag begon en onderbroken werd voor een gezamenlijke maaltijd in de kantine van het Gemeentehuis. Dat kan nu niet. Oorzaak: corona.

De vergadering begint vanavond met het afscheid van het markante OB raadslid Jenne Hummel uit Haulerwijk  die wegens gezondheidsomstandigheden in de privé sfeer zijn raadslidmaatschap beeindigt. Hoe je digitaal van iemand afscheid neemt zal vanavond blijken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was Jenne Hummel een stemmenkanon voor zijn partij. Volgens de laatste IBABS agenda zijn er geen insprekers.

Na de behandeling van de nota leges 2021 en de najaarsrapportage 2020 waar de raad 2 termijnen voor uittrekt volgt de programmabegroting 2021-2024. Daar trekt de raad drie uur voor uit. De zogenaamde algemene beschouwingen, waarin alle fractievoorzitters de afgelopen jaren hun zegje mochten doen, zijn komen te vervallen. Door partijen in de raad zijn 232 (!) schriftelijke vragen ingediend.  Dat zijn vooral 'technische' vragen, veelal over uitvoeringszaken, die het College inmiddels schriftelijk beantwoord heeft. Ook dat stuk komt vanavond aan de orde. 

De raad moet zich vanavond uitspreken over minimaal 20 moties en amendementen. Dat lijkt binnen de beschikbare tijd van drie uur een bijna onmogelijke opdracht. De meeste moties hebben de afgelopen weken via berichten in de Nieuwe Ooststellingwerver al het Ooststellingwerfse nieuws gehaald.

Als u de raadsvergadering vanavond live wilt volgen kan dat via de optie Gemeenteraad op de homepage van de gemeentelijke website.

milieustraat_oosterwolde.jpg - 112.04 kB

Een van de moties gaat over de aanmeldprocedure voor bezoekers van de milieustraat in Oosterwolde.https://ris.ibabs.eu/raad-ooststellingwerf/meeting/10000001/7891fce4-1db0-4e85-a774-9f8dbe7f1995/

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9