de spil van elsloo

lindeboom.jpg - 408.79 kB
vrijdag 15 mei 2020
In de betaalversie van de Nieuwe Ooststellingwerver van deze week staat een boeiend artikel over de zogenaamde spil van Elsloo. Met de spil van Elsloo bedoelt schrijfster Anne Westerhof de oude linde naast ’t Anker. Zij kijkt in het artikel terug op de historie van dit ’monument’ en doet dat op basis van gesprekken met dorpsbewoners en oude foto’s. In het verhaal wordt uiteraard ook aandacht besteed aan de ‘ronde boombank’ die door Gerrit de Boer van de Vrije Smidse uit Langedijke met veel steun van dorpsvrijwilliger Thijs van Buuren werd gemaakt. Bovenstaande foto is uit de tijd dat de omgeving was opgeknapt, maar de boombank nog niet was geplaatst. Dat gebeurde in de loop van 2014. Door de tijdelijke sluiting van ’t Anker is de boombank de afgelopen maanden op mooie dagen veel gebruikt door passanten.

De boombank rond de linde was voor Plaatselijk Belang in 2019 inspiratiebron bij het plan voor een facelift van de omgeving van het beeld ‘Door en Voor’.  De subsidie aanvraag voor die facelift bij het Gemeentelijke Fonds werd helaas afgewezen. Een onafhankelijke adviescommissie kende het plan te weinig punten toe om in aanmerking voor subsidie te komen. Helaas, want de BBB’s (boombankbouwers) waren beschikbaar voor een nieuwe klus, de gemeente was na inspectie van de locatie positief over de uitvoerbaarheid en door de Samenwerking B.V. was een begroting gemaakt op basis van een door PBET geschreven projectplan.

Ook dit voorjaar lag de omgeving van het beeld Door en Voor er weer wat triest en troosteloos bij. Jammer, want het beeld dat de betekenis van het vrijwilligerswerk in het dorp Elsloo symboliseert verdient meer. In de dorpsagenda 2020 van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde is het voornemen opgenomen om dit jaar nogmaals subsidie aan te vragen bij het Fonds. De periode waarin dat kan loopt dit jaar van 31 augustus tot 18 september.

voor_en_door.jpg - 97.86 kB
De omgeving van het beeld Door en Voor (foto: google)

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10