toekomst essen van tronde onduidelijk

overhandiging advies es van tronde 1.jpg - 410.03 kB
zondag 7 juni 2020
Het rapport dat de Werkgroep de Es van Tronde over het essenlandschap rond Tronde in 2015 schreef is inmiddels bijna 5 jaar oud. Het rapport over de Es van Tronde was onderdeel van het toenmalige omgevingsproject Elsloo Groen Dorp. In de projectgroep die het advies schreef zaten meerdere dorpsbewoners. Het rapport werd door een vertegenwoordiger van de werkgroep officieel overhandigd aan de toenmalige wethouder Sietse Derks van de Gemeente Ooststellingwerf en aan Jakob Ploeg destijds voorzitter van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde. (zie foto boven).  Daarna werd de werkgroep opgeheven. Haar taak zat er op.  

De overhandiging van het rapport vond plaats op de Koedijk bij Tronde bij de toegang tot het robiniabos aan de rand van de Zuidelijke Es. Na de overhandiging maakten de aanwezigen nog een wandeling door het Robiniabos, langs de contouren van de es om de prachtige historische boomwallen te bewonderen, waarop het zicht door de aanplant van het robiniabos onmogelijk is geworden. Aan de infrastructuur van het essengebied bij Tronde is de afgelopen jaren niet zo veel veranderd.

Met haar advies wilde de werkgroep een aanzet geven tot het herstel van het landschap in zijn oude glorie en bijdragen aan zorgvuldige besluitvorming bij de realisatie van dat plan. In het advies formuleerde de Werkgroep vijf wensen m.b.t. de toekomst van het essengebied rond Tronde die nog altijd actueel zijn. Het rapport staat in de boekenkast van deze website op de plank Mooi Elsloo.

Nog altijd ontsiert het slecht toegankelijke productiebos het landschap en ontneemt daarbij een groot deel van het zicht op de fraaie essen met hun historische boomwallen. En dat is jammer.  

es van tronde inrichtingswensen.jpg - 84.88 kB
Overzicht globale inrichtingswensen uit het rapport over de Es van Tronde

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10