glasvezelkabel in Owerf van de baan?

glasvezelkabel-grijs.jpg - 15.30 kB
zondag 21 juni 2020

Gaat het lukken om voor het eind van 2020 alle inwoners van Elsloo van glasvezel te voorzien? Die kans lijkt niet zo groot. Zowel de aanleg van glasvezelkabel naar de witte als de aanleg naar de grijze gebieden ondervindt vertraging. Hieronder een toelichting.

kabelnoord logo.jpg - 11.47 kB
Situatie witte gebieden.

Via haar eigen website berichtte Kabelnoord deze maand over de voortgang van de verglazing van de witte gebieden. De bewoners van witte gebieden hebben inmiddels allemaal een oranje kabel voor hun woning liggen. Doordat het glasvezelverdeelstation in Haulerwijk, dat van essentieel belang is voor de doorgifte van het signaal, nog niet is aangesloten op ‘het licht’ kan niet worden gestart met de huisaansluitingen. Zonder signaal is het testen van de huisaansluitingen onmogelijk.

Zoals het er nu naar uitziet kan Kabelnoord op zijn vroegst in september 2020 beginnen met het aansluiten van woningen. De doorlooptijd van het aanleggen van die aansluitingen is een aantal maanden. Aansluiting op het glasvezelkabelnet in 2020 wordt nog een hele klus, maar dat er glasvezelkabel in de witte gebieden van onze gemeente komt is een ding dat zeker is.  

glasvezel_buitenaf.jpg - 20.96 kB
Situatie grijze gebieden

Of de grijze gebieden van onze gemeente glasvezel krijgen is überhaupt nog maar de vraag. De campagne van DFMopGlas/Glasvezel buitenaf om in het voorjaar van 2020 voldoende bewoners van grijze locaties in onze gemeente te laten kiezen voor glasvezelkabel is mislukt. Dat kwam mede door de corona uitbraak op het moment dat de reclamecampagne met info avonden in alle dorpen zou beginnen. Te weinig inwoners van onze Gemeente bleken het voordeel van glasvezelkabel in te zien en zagen af van een bezoek aan een van de verkopers van ‘grijze glasvezelkabel contracten’ in één van de omliggende dorpen. (o.a. in Oosterwolde, Oldeberkoop, Appelscha). Elsloo zelf had geen plaatselijke verkopers van glasvezelkabelcontracten. De inwoners van onze gemeente die zich wel opgaven zijn inmiddels allemaal geïnformeerd.  

Op dit moment beraden de initiatiefnemers DFMopGlas/Glasvezel buitenaf zich op het vervolg. Dat zij in de loop van 2020 een tweede poging zullen doen om de 35% grens te halen hebben zij inmiddels al toegezegd. Die tweede poging gaat pas lukken als iedereen daar een bijdrage aan wil leveren. Dat wordt  waarschijnlijk ook voorlopig de laatste kans voor ‘Grijze Ooststellingwervers’ om over te stappen op glasvezelkabel. Glasvezel in 2020 lijkt onwaarschijnlijk. 

glasvezelkrant.jpg - 256.06 kB

In het najaar van 2020 de laatste kans op grijs glasvezel in Ooststellingwerf? 

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9