ontmoetingsplek dorpsmonument

veldje_hoek_FH.jpg - 97.86 kB
zaterdag 19 september 2020
Van 31 augustus tot en met 18 september konden initiatiefnemers een aanvraag indienen bij het Fonds.
Het Fonds is een initiatief van de Gemeente Ooststellingwerf. Bij het Fonds kunnen verenigingen, maar ook andere maatschappelijke organisaties subsidie aanvragen ter ondersteuning van incidentele activiteiten met een voor de Gemeente Ooststellingwerf aantoonbaar maatschappelijk, sociaal of leefbaarheidsrendement.

De afgelopen jaren konden ook in Elsloo dankzij het Fonds een aantal waardevolle projecten worden gerealiseerd.  Denk bijvoorbeeld maar aan de aanleg van de jeu de boules baan aan de Horstlaan, het graftrommel restauratie project en het project Trommelen op Rommel.
 
Voor de tranche 2020 is 252.522 euro beschikbaar. Door Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde is dit jaar subsidie aangevraagd om in eigen beheer de omgeving van het dorpsmonument Door en Voor om te vormen tot een ontmoetingsplek voor jong en oud. In het plan krijgt een bank, naar het voorbeeld van de bank om de dorpslinde naast ’t Anker, een centrale plaats.

Met haar initiatief geeft Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde invulling aan een al lang levende dorpswens, maar sluit ook aan op recent benoemde uitvoeringswensen die voortvloeien uit de vorig jaar aangenomen gemeentelijke Visie op Samenleven.

Onderstaande schets is opgenomen in het bij de subsidie aanvraag horende projectplan. Het projectplan zelf staat in de digitale boekenkast van deze website op de plank gemeente, maar kunt u ook lezen door te klikken op de link ontmoetingsplek dorpsmonument.

dorpsmonument_plattegrond.jpg - 119.26 kB 

situatieschets ontmoetingsplek dorpsmonument Door en Voor

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9