omgevingsvisie Ooststellingwerf

logo ooststellingwerf.jpg - 15.97 kB
zaterdag 14 november 2020
Wilt u een bijdrage leveren aan het tot stand komen van de omgevingsvisie van de Gemeente Ooststellingwerf?  Dat kan. Klik dan op de link vragenlijst omgevingsvisie. U krijgt dan een vragenlijst te zien met onderwerpen die in de Omgevingsvisie aan de orde komen. Voor achtergrond info over het project omgevingsvisie zelf klikt u op de link info omgevingsvisie.

De omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving. Nederland beschikt over een stuk of 25 wetten die gaan over de fysieke leefomgeving. Die wetten vormen een stroperige geheel en het is de bedoeling dat daar met één nieuwe omgevingswet iets aan gedaan gaat worden. Dat is geen bedenksel van ambtenaren uit Oosterwolde, maar een opdracht uit den Haag. Op gemeentelijk niveau moeten de Gemeentes zorgen voor een eigen gemeentelijke omgevingsvisie. Daaraan wordt sinds dit voorjaar gewerkt. Toen werd door de Gemeenteraad van Ooststellingwerf de Nota van Uitgangspunten goedgekeurd.

omgevingswet.jpg - 209.92 kB
De omgevingsvisie Ooststellingwerf gaat over de fysieke leefomgeving van alle dorpen. 


Het schrijven van de visie is een complexe klus waarvoor de gemeente de hulp heeft ingeroepen van adviesbureau BugelHajema. In het proces worden burgers en maatschappelijke organisaties geraadpleegd. Achtereenvolgens kunnen  o.a. de plaatselijke belangen, de agrarische sector, de sector recreatie en toerisme, de ondernemers, maatschappelijke organisaties en de jeugd hun zegje doen.

Woensdagmiddag 11 november was Regio de Molen aan de beurt om tijdens een zogenaamde dorpsoploop zijn wensen uit te spreken. Aan die dorpsoploop deden twee vertegenwoordigers van PBET mee. Wat een ‘dorpsoploop’ had moeten worden werd een ‘gewone zoomvergadering’. Oorzaak Corona. Uiteraard werd tijdens de dorpsoploop de Zuivelfabriek De Drie Gemeenten genoemd.

Als alle partijen zijn geraadpleegd wordt het net opgehaald en de vangst beoordeeld. De Gemeentelijke Visie krijgt daardoor zijn ‘couleur locale’.  Het echte schrijfwerk wordt afgesloten met omgevingsfestivals voor alle inwoners van Ooststellingwerf die dan het concept kunnen beoordelen. 

Uiteindelijk moet de omgevingsvisie eind 2023 klaar zijn. Er is dus nog wel wat tijd. Dat was ook de reden dat tijdens de Raadsvergadering op 10 november jl. een motie werd ingediend om het proces van de Omgevingsvisie niet te overhaasten. Die motie haalde het niet. 

zuivelfabriek drie gemeenten.jpg - 482.90 kB
De zuivelfabriek in Elsloo-Zuid. Benoemd tijdens de dorpsoploop.  


Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9