stichting het Karkehuus opgericht

kerk.jpg - 644.59 kB
vrijdag 27 november 2020
Vandaag is in Elsloo Stichting Het Karkehuus opgericht. Een notaris stelt daar een notariële akte voor op.  Normaal gebeurt het passeren van aktes op het notariskantoor zelf.  Op verzoek van het bestuur van de nieuwe stichting is de akte vandaag gepasseerd in het Karkehuus  achter de Dorpskerk zelf. In het Stichtingsbestuur zitten 5 bestuurders. Dat zijn uit Elsloo Martin Haveman (voorzitter), Aad Oudshoorn (penningmeester), Marian Lommers en Henk Eggen. Tjeerd Oenema (secretaris) woont in Oosterwolde. 
 
De kleine kerkelijke Hervormde Gemeente Elsloo kampt al jaren met het probleem om de Kerkenraad op sterkte te houden. Overleg met de belijdende leden van de Hervormde Gemeente om nieuwe leden van de Kerkenraad te vinden leverde geen resultaat op. De toekomst van de kerkelijke gemeente Elsloo staat daardoor op het spel.  In december 2019 werd voor het laatst een reguliere kerkdienst in Elsloo gehouden.  

Iedere kerkelijke Gemeente, dus ook de Hervormde Gemeente Elsloo, heeft een Kerkvoogdij en een Diaconie. De kerkvoogdij gaat over de eigendommen van de kerk. Tot die bezittingen horen het kerkgebouw, de begraafplaats, de klokkenstoel en een aantal landerijen. De diaconie gaat over ‘de geloofsgemeenschap’ maar heeft ook eigendommen.     

Voor overleg en advies over de toekomst van de Hervormde Gemeente Elsloo heeft de Kerkenraad kerkelijk adviseur mw. Tineke Klei ingeschakeld en na toestemming van het CCBB (het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken) is besloten een stichting op te richten waarin de bezittingen van de Kerkvoogdij zullen worden ondergebracht.

Over de toekomst van de geloofsgemeenschap van de Hervormde Gemeente Elsloo vindt overleg plaats met de Hervormde Gemeentes van Boijl en Makkinga.
 
Met het oprichten van Stichting Het Karkehuus hopen de initiatiefnemers het bezit van het kerkgebouw, de begraafplaats en de klokkenstoel voor het dorp Elsloo veilig te stellen.
stichtingbestuur_Het_Karkehuus_1.jpg - 413.17 kB
Het bestuur van Stichting Het Karkehuus op 27 november 2020

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10