visie sportaccommodaties 2015-2030

logo ooststellingwerf.jpg - 15.97 KB
maandag 1 juni 2015
In maart van dit jaar boog de Commissie Samenleving van de Gemeenteraad zich over de Visie Sportaccommodaties 2015-2030. Dit in voorbereiding op de behandeling van deze Visie door de Raad. De visie strandde nog voor hij in de Raad kon worden besproken. Tijdens de vergadering bleek niet alleen dat er veel kritiek was op de procedure waarmee de visie tot stand was gekomen, ook inhoudelijk bleken er zowel bij de commissieleden als bij de insprekers nog heel veel vragen te bestaan. Wethouder Sierd de Boer kon niet veel anders dan de visie parkeren en toezeggen dat hij in juni 2015 in aangepaste vorm aan de Raadscommissie Samenleving en de Gemeenteraad zou worden voorgelegd. Inmiddels is het juni 2015.


De Visie Sportaccommodaties 2015-2030 is aangepast. Het adviesrapport van Drijver en Partners zelf en de procedure die tot dit rapport hebben geleid  konden uiteraard niet worden aangepast. De aangepaste versie van de Visie Sportaccommodaties 2015-2030 staat in de digitale boekenkast van deze website op de plank Gemeente. Daar staat ook nog de oude versie. Op 9 juni behandelt de Raadscommissie Samenleving het stuk. Vervolgens mag de Raad er zijn zegje over doen. Dat gebeurt in de tweede helft van deze maand.  Dan moet blijken of er voor de nieuwe Visie Sportaccommodaties 2015 – 2030 voldoende steun in de Gemeenteraad bestaat.

Een van de pijnpunten, de koppeling van renovatieplannen van Sporthal De Boekhorst in Oosterwolde aan de toekomst van enkele gymzalen in onze Gemeente, waaronder die van Elsloo is in de nieuwe versie in ieder geval van de baan. 

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10