onderhoud wegen elsloo

de monden 1.jpg - 2.13 MB
zaterdag 10 oktober 2015

De kwaliteit van een aantal smalle toegangswegen tot ons dorp is niet best.  Het verhaal van Commissaris van de Koningin Hans Wiegel en Burgemeester Lesterhuis die op ‘uitnodiging’ van Vesuviusclub Elsloo in 1990 het dorp bezochten om polshoogte te nemen en de eerste steen legden voor de herbestrating van de Peperstraat is bekend. Het was een stunt van de Vesuviusclub maar hielp uiteindelijk wel. Zie daarvoor het nieuwsbericht op deze website van 6 oktober jl.

Tegenwoordig gaat dan anders. De Gemeente onderhoudt het gemeentelijke wegennet aan de hand van het zgn MOP wegen. (Meerjaren Onderhouds Plan) Dat plan wordt iedere twee jaar geactualiseerd. Basis voor dat Mop is het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan. Dat plan is door de Gemeenteraad vastgesteld. Binnen een tijdsbestek van enkele jaren zijn er volgens het MOP geen plannen om structureel iets aan die smalle toegangswegen te doen. Dat hoeft ook niet. Het gaat om regulier onderhoud en dat is op een aantal plaatsen hoog nodig bijv.
 
-De weg tussen Elsloo en Oosterwolde via de Peperstraat (ter hoogte
  van Veneburen) 
-De Donkere Weg
-De Monden


De belangrijkste oorzaak van de schade aan deze wegen wordt veroorzaakt door het gebruik als sluiproute. Verder moeten elkaar passerende (vracht)auto’s en landbouwvoertuigen noodgedwongen voor elkaar uitwijken en dat leidt tot beschadiging van weg en berm. Voor het wegdek van de Monden ligt de situatie iets anders. Die weg is het afgelopen jaar door de afsluiting voor onderhoud (!) aan de Verwersweg een tijd lang als doorgaande weg voor het autoverkeer tussen Zorgvlied en Elsloo gebruikt. Een goed alternatief was er niet. Door het opknappen van de ene weg ging de kwaliteit van de andere weg achteruit….. Voor het doorgaande verkeer is de Verwersweg inmiddels weer beschikbaar.

De verbinding tussen Elsloo en Zorgvlied is daarmee wel weer wat fietsveiliger geworden, hoewel doorgaand verkeer nog altijd regelmatig voor de ‘foute’ route over de Monden kiest i.p.v. de Verwersweg te gebruiken. Afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer is wellicht een optie, maar ook dat alternatief ligt gevoelig. Aan de Gemeente de eer om met het door de Gemeenteraad vastgestelde GVVP onder de arm het probleem op te lossen. Een Salomonsoordeel ?
veneburen.jpg - 275.21 KB
Elsloo-Oosterwolde t.h.v. de driesprong bij Veneburen. (Streetview)

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10