waar ontspringt de linde ?

opening fietspad elsloo - makkinga 2.jpg - 193.80 KB
vrijdag 27 november 2015
In Elsloo weet iedereen waar de Linde ontspringt. Dat is in Tronde, schuin tegenover de Haerdijk en er staat zelfs een bordje bij. Ooit kwam wethouder Scheltens van de Gemeente Ooststellingwerf al pijprokend per bootje de Linde afzakken om het fietspad tussen Elsloo en Makkinga officieel te openen. Zie foto boven. Dat Vesuviusclub Elsloo de Linde vol met water had gepompt om de stunt mogelijk te maken is niet bij iedereen bekend.

Volgens Google Maps ontspringt de Linde echter ergens midden in de landerijen en weilanden in het verlengde van de Koedijk ter hoogte van het verlengde van de Oosteregge in Nijeberkoop. Maar hoe heet dan het beekje langs de Koedijk?  Het Koekanaal?  Niet voor niets adviseerde de Werkgroep de Es van Tronde om de beekloop van de Linde te herstellen en daardoor het landschap om Tronde beter beleefbaar te maken.

Tijdens het regio overleg in Oldeberkoop op 9 november 2015 spraken de gezamenliike  Plaatselijk Belang verenigingen van Makkinga, Oldeberkoop, Langedijke, Elsloo en Nijeberkoop zich uit voor de aanleg van een fietspad van Tronde naar Oldeberkoop langs de Linde.

In oktober organiseerde Wetterskip Fryslân een voorlichtingsavond over het watergebiedsplan m.b.t. de Linde. In het plan beschrijft het Waterschap het gewenste waterbeheer voor een periode van tien jaar. Het is een plan op hoofdlijnen. In het conceptplan worden meer dan 100 knelpunten in het gebied van de Linde genoemd. Het gaat daarbij over zaken als waterpeil en -kwaliteit, wateroverlast en verdroging en hoe je daar door ingrepen in het landschap iets aan zou kunnen doen. Als een soort ‘inspreekreactie’ heeft PBET het advies van de Werkgroep de Es van Tronde, met daarin ons standpunt over de reconstructie van het stroomgebied van de Linde bij Tronde bij het Waterschap aangemeld.
oorsprong linde kaartje.jpg - 94.33 KB
Waar ontspringt de Linde ?

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10