Bedrijvigheid

Vroeger
Het dorp Elsloo is in de elfde eeuw ontstaan en was van oorsprong een volledig agrarische gemeenschap. Bewoners waren boer en daarmee zelfstandig ondernemer en hadden hooguit een of enkele boerenknechten in dienst. De boeren waren voor hun dagelijks levensonderhoud daarbij volledig op zichzelf aangewezen. Winkels waren er niet. De bedrijvigheid had, voor zover die er al was, een overwegende ondersteunende betekenis voor de boerenbevolking. Die situatie heeft vele eeuwen zo geduurd; tot in het begin van de vorige eeuw.
smederij hoofdweg.bmp - 1.07 MB
Smederij op de hoek van de Hoofdweg en Noord.

Mechanisatie en de daarmee samenhangende schaalvergroting deden hun intrede en zorgden voor grote veranderingen. Met de schaalvergroting in de landbouw verdween ook een flink deel van de werkgelegenheid in die sector. Boerengezinnen vertrokken noodgedwongen naar elders en veel van de leegkomende boerderijen kregen een nieuwe bestemming. Het werden veelal luxe woonboerderijen of  in gebruik genomen door overwegend kleine ondernemingen.  
    
Tegenwoordig
Inmiddels is Elsloo vooral een woondorp geworden met heel beperkte werkgelegenheid. De huidige beroepsbevolking bestaat ruwweg uit twee groepen. Een gedeelte reist dagelijks naar de wat grotere plaatsen in de regio en werkt daar in loondienst in verschillende bedrijfstakken. Het andere gedeelte van de beroepsbevolking werkt als kleine zelfstandige vanuit huis, of in één van de vele tot bedrijf omgebouwde boerderijen.

De grootste werkgever in het dorp is Loon- en Aannemersbedrijf de Samenwerking. Het bedrijf ontstond in 1920 toen een aantal boeren op advies van de Friese Maatschappij van Landbouw gezamenlijk een dorsmachine aanschaften. Tegenwoordig is de Samenwerking een modern bedrijf met zo’n 25 medewerkers, waarvan een flink aantal ook in het dorp Elsloo woont. Daarnaast zorgt een aantal vrij kleine bedrijven voor werkgelegenheid. Tot die bedrijven horen uiteraard ook de traditionele agrarische ondernemingen, maar ook horeca en toerisme zorgen voor werkgelegenheid.
de samenwerking.jpg - 61.07 KB
De Samenwerking, de grootste werkgever van Elsloo

Hoeve Boschoord, op een paar kilometer van Elsloo, is met meer dan 600 medewerkers de grootste werkgever in de regio. Via het menu item  bedrijfsinfo  in het topmenu van deze website vindt u de namen van ondernemers uit Elsloo met hun n.a.w. gegevens, emailadressen en de verwijzing naar hun websites.

Zuivelfabriek "de Drie Gemeenten"
Aan de rand van het dorp staat de Oude Melkfabriek.  Zo noemt iedereen tegenwoordig Zuivelfabriek "De Drie Gemeenten" die in 1887 werd gebouwd en in 1999 haar poorten sloot. Meer dan honderd jaar was de fabriek van grote betekenis voor het dorp en de boeren in de regio. In de digitale boekenkast van deze website staat op de plan diversen het boek Honderd jaar Zuivelindustie in Oosterwolde van dr T.H. Oosterwijk. Sinds de sluiting in 1999  is het pand een aantal keren van eigenaar veranderd en op dit moment wordt het verhuurd aan regionale ondernemers t.b.v. opslagdoeleinden. Sommigen zien het pand als waardevol industrieel erfgoed, maar dat sluit niet aan op de mening van de inwoners van het dorp.  Zij vinden het pand een troosteloze bouwval, die criminaliteit aantrekt en op geen enkele manier aansluit op de wens van het dorp om een groen woondorp te zijn. De oude melkfabriek is eigendom van een projectontwikkelaar en staat te koop, maar lijkt door de economisch recessie onverkoopbaar.  Initiatieven om de patstelling waarin Elsloo zich bevindt te doorbreken zijn welkom. Voor meer informatie over de actuele situatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Plaatselijk Belang.
oude melkfabriek 1.jpg - 164.38 KB
Zuivelfabriek de drie gemeenten in 2014

Toekomst
De toekomst voor bestaande en nieuwe ondernemers lijkt vooral te liggen in verdere uitbouw van bestaande en nieuwe recreatievoorzieningen en in de vestiging van door zelfstandige ondernemers gerunde bedrijven die vanuit hun woning of werkplaats hun klanten bedienen. Ook is er plaats voor ondernemers die op zoek zijn naar een goed bereikbare en rustige werkomgeving en daarbij niet aan een bepaalde locatie gebonden zijn.  Binnen de dorpsgrenzen zijn er al enkele campings en vakantieverblijven en wellicht ontstaan er juist in deze branche door economische ontwikkelingen in deze branche nieuwe mogelijkheden. De tijd zal dat leren. Tenslotte liggen er mogelijkheden voor de overheid, zorginstellingen en anderen instanties die voor hun activiteiten een locatie zoeken die goed bereikbaar is en relatief lage vestigingskosten kent. Elsloo zou hun komst zeer op prijs stellen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
zorgboerderij stobbepoele 1.jpg - 861.89 KB
Volg de borden ..............naar de Zorgboerderij

 

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10