Boekenkast plank 01Op deze plank staat informatie over de vereniging Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde zelf. 

-Nieuwe leden

 

  Nr.  Omschrijving pdf
1.  Welkomstbrief nieuwe inwoners Elsloo en Tronde pdf
2.  Inschrijvingsformulier lid PBET/abonnement Else Blattien pdf
3.  Incassomachtiging contributie Plaatselijk Belang pdf
4.  Incassomachtiging abonnement Else Blattien pdf


-Verenigingsdocumenten


Nr.   Omschrijving pdf
1.   Statuten per 9 april 2018 pdf
2.   Huishoudelijk Reglement per 6 maart 2019 pdf
3.   Privacyverklaring per 11 sept. 2018 pdf
4.   Redactiestatuut Else Blattien (in behandeling)  
5.   Samenstelling bestuur en commissies Plaatselijk Belang pdf
6.   Rooster van aftreden Bestuur Plaatselijk Belang pdf
7.   Taakverdeling Bestuur Plaatselijk Belang pdf
8.   Aanvraagformulier subsidie bij Plaatselijk Belang pdf-Jaaroverzichten 


 Nr .   Omschrijving pdf
  1.   Chronologisch jaaroverzicht 2013  pdf
  2.   Chronologisch jaaroverzicht 2014 pdf
  3.   Chronologisch jaaroverzicht 2015 pdf
  4.   Chronologisch jaaroverzicht 2016 pdf
  5.   Chronologisch jaaroverzicht 2017 pdf
  6.   Chronologisch jaaroverzicht 2018 (zie kantmenu homepage)  


-Diversen

 Nr .   Omschrijving pdf
1.   Fondsenoverzicht basislijst Partoer 2016 pdf

pdf 

 

 

 

     

    Nrfiles/100_jaar_zuivelindustie_in_Oosterwolde.pdf

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12