Boekenkast plank 01Op deze plank staat informatie over de vereniging Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde zelf. -coronavirus per 14 oktober 2020

 

  Nr.  Omschrijving pdf
1.  Advertentie gebiedsteam Ooststellingwerf inz. coronahulp pdf
2.  Corona contactenlijstje Elsloo versie 21 november 2020 pdf-Nieuwe leden
 

  Nr.  Omschrijving pdf
1.  Welkomstbrief nieuwe inwoners Elsloo en Tronde pdf
2.  Inschrijvingsformulier lid PBET/abonnement Else Blattien pdf
3.  Incassomachtiging contributie Plaatselijk Belang pdf
4.  Incassomachtiging abonnement Else Blattien pdf


-Verenigingsdocumenten


Nr.   Omschrijving pdf
1.   Statuten per 9 april 2018 pdf
2.   Huishoudelijk Reglement per 6 maart 2019 pdf
3.   Privacyverklaring per 11 sept. 2018 pdf
4.   Redactiestatuut Else Blattien nov. 2019 pdf
5.   Samenstelling bestuur en commissies Plaatselijk Belang pdf
6.   Rooster van aftreden Bestuur Plaatselijk Belang pdf
7.   Taakverdeling Bestuur Plaatselijk Belang pdf
8.   Aanvraagformulier subsidie bij Plaatselijk Belang pdf-Jaaroverzichten 


 Nr .   Omschrijving pdf
  1.   Chronologisch jaaroverzicht 2013  pdf
  2.   Chronologisch jaaroverzicht 2014 pdf
  3.   Chronologisch jaaroverzicht 2015 pdf
  4.   Chronologisch jaaroverzicht 2016 pdf
  5.   Chronologisch jaaroverzicht 2017 pdf
  6.   Chronologisch jaaroverzicht 2018 pdf
  7.   Chronologisch jaaroverzicht 2019 pdf
  8.   Chronologisch jaaroverzicht 2020 pdfpdf 

 

 

 

     

    Nrfiles/100_jaar_zuivelindustie_in_Oosterwolde.pdffiles/bestuur_en_commissies_PB_2020_03.pdf

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10