Boekenkast plank 04

 


Op deze plank staan de stukken inz. de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang.
 

 Nr.  Omschrijving pdf
1.  Agenda Algemene Ledenvergadering 4 maart 2020 pdf
2.  Notulen Algemene Ledenvergadering 6 maart 2019 pdf
3.  Jaaroverzicht secretaris over 2019  
4.  Jaaroverzicht penningmeester over  2019 en begroting 2020  
5.  Evaluatie dorpsagenda 2019  
6.  Toelichting dorpsagenda 2020  
     


 


pdf 

 

 

 

     

    Nrfiles/jaarverslag_secretaris_2014.pdf

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11