Boekenkast plank 06

De Gemeente Ooststellingwerf

Algemeen

Raadpleeg voor gemeentelijke zaken zoveel mogelijk de website van de gemeente zelf. Klik daarvoor op: website gemeente.  Op de homepage van die website staan al een aantal zogenaamde populaire onderwerpen met name genoemd. U kunt er ook een onderwerp opgeven waarin u bent geïnteresseerd. De website van de Gemeente is onderverdeeld in drie hoofdgroepen. Dat zijn organisatie, actueel en bewoners&bezoekers. Voor financiële informatie over de Gemeente bezoekt u het portaal financiën met de jaarstukken, de begroting en de kaderbrief. Bijna alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen van de gemeente Ooststellingwerf zijn digitaal te raadplegen via de website ruimtelijke plannen. Een aantal oudere bestemmingsplannen is alleen beschikbaar in het Gemeentehuis.

Raadsinformatiesysteem
Via de optie Gemeenteraad op de homepage heeft u toegang tot het Raadsinformatiesysteem (RIS). Dat  is een soort 'digitale boekenkast' met de agenda's en notulen van de gemeenteraads- en commissievergaderingen. Via de optie 'luisteren en bekijken' heeft u via deze  optie ook toegang tot live uitzendingen van vergaderingen van de Gemeenteraad en Commissievergaderingen. Ook beelden van oude raads- en commissievergaderingen kunt u hier bekijken.

Wettenbundels
Per Gemeente zijn zgn wettenbundels beschikbaar. Wettenbundels bevatten een groot aantal beleidsregels, verordeningen, besluiten en richtlijnen. Klik voor de wettenbundel van Ooststellingwerf op:  wettenbundel ooststellingwerf. 

Diverse documenten

-gemeentepolitiek


 Nr.  Omschrijving  pdf
1.  Raadsprogramma 2018 - 2022 pdf
2.  Coalitieprogramma 2018 - 2022 pdf
3.  Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022 pdf
4.  Portefeuilleverdeling College pdf
5.  Visie op Ooststellingwerf (december 2015) pdf

-strooien en maaien

 Nr.  Omschrijving  pdf
1.  Gemeentelijke maaikalender Elsloo pdf
2.  Gemeentelijke strooiroutes  Elsloo pdf

-Het Fonds 2018-2021 (Fonds Ooststellingwerf 2)

 Nr.  Omschrijving pdf
1.   eindevaluatie fonds ooststellingwerf 1 pdf
2.   subsidieregeling Het Fonds 2018-2021 pdf
3.   folder Het Fonds 2018-2021 pdf
4.   persbericht 'fonds ooststellingwerf krijgt vervolg' pdf
5.   het Fonds 2018-2021 uitslag eerste tranche pdf
6.   het Fonds 2018 -2021 persbericht tranche 2019 pdf
7.   projectplan herindeling hoek Hoofdweg-Frankenaweg 2019 pdf


-Visie op Samenleven 2020 -2024

 Nr.  Omschrijving pdf
1.   (concept) visie op samenleven 2020 - 2024 pdf


-Overige documenten

 Nr.  Omschrijving    pdf
  1  beheersverordening overige dorpen 2014 pdf
  2.  archeologie nota Gemeente Ooststellingwerf (najaar 2014) pdf
  3.  mop wegenlijst 2018 en 2019 pdf
  4.  rijks- en gemeente monumenten in Gemeente Ooststellingwerf pdf

pdf 

 

 

 

     

    Nrfiles/visie_op_samenleven_2020_-_2024.pdf

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12