Boekenkast plank 06

De Gemeente Ooststellingwerf

De website van de Gemeente Ooststellingwerf

Raadpleeg voor gemeentelijke zaken zoveel mogelijk de website van de gemeente zelf. Klik daarvoor op: website gemeente.  Op de homepage van die website staan een aantal onderwerpen specifiek genoemd waar u gelijk naar door kunt klikken. Verder staat op de homepage de openingstijden van het gemeentehuis en contactinfo. Ook kunt u er afspraken maken voor overleg met een ambtenaar.  De website van de Gemeente is onderverdeeld in vier hoofdgroepen. Dat zijn bewoners en bezoekers, actueel, bestuur en contact.

De website van de Gemeenteraad van de Gemeente Ooststellingwerf

Via de homepage van de Gemeentelijke website heeft u ook toegang tot de website van de Gemeenteraad. Op de website van de Gemeenteraad vindt u de kalender met raads- en commissievergaderingen en staat een overzicht van amendementen en moties. Hier kunt u ook de in de raadzaal gehouden raads- en commissievergaderingen via de livestream volgen en heeft u toegang tot het raadsinformatiesysteem.

Bekendmakingen

De rijksoverheid beschikt over een website waarop alle officiële bekendmakingen worden gepubliceerd. Dat zijn niet alleen de bekendmakingen van de rijksoverheid zelf, maar ook die van andere ‘wetgevers’ zoals de provincies en de gemeentes. De Staatscourant is de van oudsher bekendste publicatie die via de officiële bekendmakingen worden gepubliceerd.  De naam van de website is ‘officielebekendmakingen.nl’. De website bestaat uit twee delen. Dat zijn de parlementaire documenten en de officiële bekendmakingen in de publicatiebladen van de centrale overheid en decentrale overheden. De website wordt beheerd door KOOP. Dat is het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties. Ook alle gemeentelijke verordeningen worden gepubliceerd. Verordeningen en andere officiële stukken gaan pas in nadat zij via de officiële mededelingen zijn gepubliceerd. Per gemeente zijn zgn. regelingenpockets beschikbaar. Regelingenpockets bevatten een groot aantal beleidsregels, verordeningen, besluiten en richtlijnen. Klik voor de regelingenpocket van de gemeente Ooststellingwerf op: regelingenpocket ooststellingwerf. 

Bestemmingsplannen 
Bestemmingsplannen en beheersverordeningen van de gemeente Ooststellingwerf zijn digitaal te raadplegen op de website ruimtelijke plannen.

Diverse documenten
In onderstaande tabellen staan een aantal documenten die ook op de website van de gemeente te vinden zijn, maar een bijzondere betekenis hebben voor het dorp Elsloo.

-gemeentepolitiek

 Nr.  Omschrijving  pdf
1.  Raadsprogramma 2018 - 2022 pdf
2.  Coalitieprogramma 2018 - 2022 pdf
3.  Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022 pdf
4.  Visie op Ooststellingwerf (december 2015) pdf

-Visie op Samenleven 2020 -2024
 Nr.  Omschrijving pdf
1.   visie op samenleven 2020 - 2024 (concept) pdf

-Omgevingsvisie
 Nr.  Omschrijving  pdf
1.  Uitvoeringsprogramma omgevingswet Ooststellingwerf 2017-2020 (2017) pdf
2.  Plan van aanpak nieuwe omgevingsvisie Ooststellingwerf (december 2018) pdf
3.  Nota van uitgangspunten omgevingsvisie Ooststellingwerf (januari 2020) pdf
4.  Dorpensessies verslagenbundel 2020-12 pdf

-Het Fonds 2018-2021 (Fonds Ooststellingwerf 2)
 Nr.  Omschrijving pdf
1.  folder Het Fonds 2018-2021 pdf
2.  subsidieregeling Het Fonds 2018-2021 pdf
3.  persbericht 'fonds ooststellingwerf krijgt vervolg' pdf
4.  het Fonds 2018-2021 verordening subsidieregeling (mei 2020)  pdf
5.  projecplan ontmoetingsplek dorpsmonument Door en Voor  (aug, 2020) pdf

-Strooien en maaien
 Nr.  Omschrijving  pdf
1.  Gemeentelijke maaikalender 2019 jpg
2.  Strooiroute Elsloo pdf

-Overige documenten
 Nr.  Omschrijving    pdf
  1  beheersverordening overige dorpen 2014 pdf
  2.  archeologie nota Gemeente Ooststellingwerf (najaar 2014) pdf
  3.  rijks- en gemeente monumenten in Gemeente Ooststellingwerf pdf

pdf 

 

 

 

     

    Nrfiles/visie_op_samenleven_2020_-_2024.pdf

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10