Boekenkast plank 06

De Gemeente Ooststellingwerf

De website van de Gemeente Ooststellingwerf

Raadpleeg voor gemeentelijke zaken zoveel mogelijk de website van de gemeente zelf. Klik daarvoor op: website gemeente.  Op de homepage van die website staan een aantal onderwerpen specifiek genoemd waar u gelijk naar door kunt klikken. Verder staat op de homepage de openingstijden van het gemeentehuis en contactinfo. Ook kunt u er afspraken maken voor overleg met een ambtenaar.  De website van de Gemeente is onderverdeeld in vier hoofdgroepen. Dat zijn bewoners en bezoekers, actueel, bestuur en contact.

De website van de Gemeenteraad van de Gemeente Ooststellingwerf

Via de homepage van de Gemeentelijke website heeft u ook toegang tot de website van de Gemeenteraad. Op de website van de Gemeenteraad vindt u de kalender met raads- en commissievergaderingen en staat een overzicht van amendementen en moties. Hier kunt u ook de in de raadzaal gehouden raads- en commissievergaderingen via de livestream volgen en heeft u toegang tot het raadsinformatiesysteem.

Regelingenpockets
Per gemeente zijn zgn. regelingenpockets beschikbaar. Regelingenpockets bevatten een groot aantal beleidsregels, verordeningen, besluiten en richtlijnen. Klik voor de regelingenpocket van de gemeente Ooststellingwerf op: regelingenpocket ooststellingwerf. 

Bestemmingsplannen 
Bestemmingsplannen en beheersverordeningen van de gemeente Ooststellingwerf zijn digitaal te raadplegen op de website ruimtelijke plannen.

Diverse documenten
In onderstaande tabellen staan een aantal documenten die ook op de website van de gemeente te vinden zijn, maar een bijzondere betekenis hebben voor het dorp Elsloo.

-gemeentepolitiek

 Nr.  Omschrijving  pdf
1.  Raadsprogramma 2018 - 2022 pdf
2.  Coalitieprogramma 2018 - 2022 pdf
3.  Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022 pdf
4.  Visie op Ooststellingwerf (december 2015) pdf

-Visie op Samenleven 2020 -2024
 Nr.  Omschrijving pdf
1.   visie op samenleven 2020 - 2024 (concept) pdf

-Omgevingsvisie
 Nr.  Omschrijving  pdf
1.  Uitvoeringsprogramma omgevingswet Ooststellingwerf 2017-2020 (2017) pdf
2.  Plan van aanpak nieuwe omgevingsvisie Ooststellingwerf (december 2018) pdf
3.  Nota van uitgangspunten omgevingsvisie Ooststellingwerf (januari 2020)  

-Het Fonds 2018-2021 (Fonds Ooststellingwerf 2)
 Nr.  Omschrijving pdf
1.   eindevaluatie fonds ooststellingwerf 1 pdf
2.   subsidieregeling Het Fonds 2018-2021 pdf
3.   folder Het Fonds 2018-2021 pdf
4.   persbericht 'fonds ooststellingwerf krijgt vervolg' pdf
5.   het Fonds 2018-2021 uitslag eerste tranche pdf
6.   het Fonds 2018 -2021 persbericht tranche 2019 pdf
7.   projectplan herindeling hoek Hoofdweg-Frankenaweg 2019 pdf
8.   het Fonds 2018-2021 uitslag tweede tranche  

-Strooien en maaien
 Nr.  Omschrijving  pdf
1.  Gemeentelijke maaikalender 2019 jpg
2.  Strooiroute Elsloo pdf

-Overige documenten
 Nr.  Omschrijving    pdf
  1  beheersverordening overige dorpen 2014 pdf
  2.  archeologie nota Gemeente Ooststellingwerf (najaar 2014) pdf
  3.  mop wegenlijst 2018 en 2019 pdf
  4.  rijks- en gemeente monumenten in Gemeente Ooststellingwerf pdf

pdf 

 

 

 

     

    Nrfiles/visie_op_samenleven_2020_-_2024.pdf

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11