seizoen 2019 - 2020

 In onderstaand overzicht staan de wekelijkse aktiviteiten opgenomen die in het 't Anker worden georganiseerd. Dorpshuis 't Anker is eigendom van de SVAE. Dat is de Stichting Verenigings Accommodatie Elsloo. 't Anker is verpacht aan de beheerders René en Naomi Ykema. Bij hun kunt u 't Anker reserveren. 't Anker beschikt over een grote zaal (G), een tussenzaal (T) en de caféruimte (C). Voor het huren van 't Anker voor langere periodes (jaarcontracten) kunnen verenigingen contact opnemen met de beheerder en/of T. van Buuren de secretaris van de SVAE. 

Achter 't Anker ligt 't Elser Praothuus (P) dat als overloopruimte wordt gebruikt op de dagen dat 't Anker gesloten of verhuurd is. Iedere maandagochtend komt hier de MOP (maandagochtendploeg)  bij elkaar en op donderdagochtend wordt in 't Elser Praothuus de Elser Buurtkamer georganiseerd. Verder wordt de ruimte gebruikt als archiefruimte. Het Elser Praothuus huurt en reserveert u via Thijs van Buuren, de secretaris van de SVAE.

 

  WEKELIJKSE ACTIVITEITEN IN 'T ANKER EN HET ELSER PRAOTHUUS


 

  dag  't Anker (G+T+C)  het Elser Praothuus (P)
  zondag    hele dag beschikbaar in overleg
 met SVAE
  maandag  hele dag gesloten  ochtend: mop ploeg svae
  dinsdag  G = Concordia muziek  ('s avonds)
 G = ouderensoos ('s middags iedere 2e 
        dinsdag van de maand)
 avond: bestuursvergadering PBET 
 (iedere 2e dinsdag van de 
 maand) 
  woensdag  C = kaartclub ('s middags)
 G = volksdansen ('s middags)
 G = Elser Smart ('s avonds) 
 hele dag beschikbaar in overleg
 met SVAE
  donderdag  C = kaartclub ('s avonds)
 C = seniorenmaaltijd ('s middags iedere
        2e donderdag van de maand)
 ochtend: elser buurtkamer
  vrijdag  G = koersbal ('s middags)
 G = Concordia muziek ('s avonds)
 hele dag beschikbaar in overleg
 met SVAE
  zaterdag    v.v. Trinitas

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9