Elsloo in vogelvlucht

Geïnteresseerd in informatie over Elsloo in het Engels of in het Duits ? In de digitale boekenkast van deze website staan beschrijvingen van het dorp in het Engels en het Duits. 

schild elsloo.jpg - 289.80 KB
Welkom in Elsloo


Algemeen
Elsloo is een rustig groen woondorp en heeft per 1 januari 2021 684 inwoners. Het ‘Het Drents-Friese Wold ligt op fietsafstand. Verder liggen er enkele kleinere natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Schaopedobbe op loopafstand vanuit het dorp. Door de aanleg van het  fietspad langs de Kloosterweg is de bereikbaarheid van natuurgebied de Schaopedobbe verbeterd. Het landschap bestaat uit een combinatie van natuurgebieden, cultuurgronden en weilanden. De omgeving leent zich uitstekend voor het maken van fietstochten en wandelingen. Op de pagina welkom van deze website staat een drietal wandelingen in en om het dorp. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de Dorpskerk met klokkenstoel en windmolen de Tjasker in het natuurgebied de Stobbepoele. 

schaopedobbe.jpg - 22.77 KB
De Schaopedobbe, adembenemende schoonheid .

Buurtschappen
Tot het dorp Elsloo worden ook de buurtschappen Tronde en Canada gerekend.  Het buurtschap Tronde ligt ten noorden van het dorp. De naam zou zijn afgeleid van het oude friese “trind” of “trund”, dat rond betekent. In Tronde ontspringt ook het riviertje "de Linde”. In het jaar 1930 werd de Linde gekanaliseerd. Ook de ruilverkavelingen in de jaren zestig van de vorige eeuw hebben er voor gezorgd dat de plaats waar de Linde ontspringt niet meer terug te vinden is.  Volgens overlevering zou dat overigens een koeien- of geitenstal moeten zijn. Een zijriviertje van de Linde is het beekje "De volle Riete” of “De Riete”. Dit stroompje loopt vanaf de oude melkfabriek langs de grens van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf naar de Linde. De herkenbaarheid van het voor de omgeving van Tronde zo karakteristieke essenlandschap is in de tijd grotendeels verdwenen. De naam van het buurtschap Canada dat ten oosten van het dorp ligt is nog vrij nieuw. Rond 1920 bouwden een aantal boeren in het gebied een boerderij naar Canadees voorbeeld. Omdat zij ook het land naar Canadees voorbeeld inrichtten noemden zij het gebied Canada.


de linde.jpg - 328.08 KB

In Tronde ontspringt de Linde.

Inwoners
Per 1 januari 2021 heeft Elsloo 684 inwoners (per 1 januari 2020 waren dat er nog 654. Voor de zesde (!) achtereenvolgende keer is in 2020 het aantal inwoners van Elsloo gestegen. Dat is opvallend, vooral gezien de landelijke prognoses en de ontwikkelingen in de hele Gemeente. Procentueel was Elsloo in 2020 ook de grootste stijger van alle dorpen in de Gemeente Ooststellingwerf. Het beleid van de regionale woningbouwcorporaties, om maar mondjesmaat in de dorpen te bouwen en de voor jonge starters slecht toegankelijke koopmarkt vormen een bedreiging van de leefbaarheid van het dorp. Het woningaanbod bestaat voor het overgrote deel uit koopwoningen. De verdeling van woningen binnen de dorpskern en woningen buiten de dorpskern is ongeveer fifty/fifty.

De nieuwbouw aan de Kloosterheerd op de hoek van de Kloosterweg en Hoofdweg is vordert gestaag. In de in 2014 door de Gemeente gepubliceerde kavelbrochure gaat het om 8 bouwkavels die plaats bieden voor 11 koopwoningen. De kavelbrochure staat in de digitale boekenkast van deze website op de plank infrastructuur dorp. Daarnaast wordt een drietal kavels particulier verkocht. kavelbrochure_kloosterheerd_2014.jpg - 97.09 kB
indicatieve verkavelingschets uit de verkoopbrochure bouwkavels Elsloo 2014

Bereikbaarheid
Elsloo is goed te bereiken. De N351 zorgt voor goede aansluiting op het landelijke netwerk van snelwegen. Met de auto zit je in iets meer dan anderhalf uur in Amsterdam. Ook via kleinere toegangswegen is Elsloo op meerdere manieren per auto of  fiets bereikbaar. QBuzz onderhoudt vijf dagen per week een dienstregeling die Elsloo verbindt met de grotere plaatsen in de regio. Door het dorp loopt de Hoofdweg die langs de openbare basisschool loopt en regelmatig wordt gebruikt als sluipweg. De situatie wordt door de dorpsbewoners als gevaarlijk en ongewenst ervaren. Ook het ontbreken van belijning op een aantal zgn erftoegangswegen wordt, ondanks dat de gemeente veel moeite doet haar beleid hierover op allerlei manieren uit te leggen, door de inwoners van het dorp als gevaarlijk ervaren.

Werkgelegenheid
Elsloo heeft weinig eigen werkgelegenheid. De werkgelegenheid die agrarische bedrijven bieden is door schaalvergroting en mechanisatie in de loop der jaren steeds verder teruggelopen. Loonbedrijf de Samenwerking is de grootste particuliere werkgever.

Onderwijs
Het dorp heeft een basisschool en een peuterspeelzaal
Het gebouw waarin de huidige basisschool is gevestigd stamt uit 1964. In Elsloo is in 1916 met klassikaal onderwijs begonnen. Dat gebeurde aanvankelijk in een zogenaamde winterschool.  Kinderen werkten 's zomers op het bedrijf van hun ouders en waren in de zomermaanden onmisbaar voor het bedrijf. Deze eerste school in Elsloo stond bijna op dezelfde plaats waar ook de huidige school staat. In 1965 werd het oude schoolgebouw door de bevolking van het dorp afgebroken. Het materiaal van het oude schoolgebouwtje werd hergebruikt voor de bouw van de gymzaal achter de school. In 2014 bestond de Meester K.J. Dijkstraschool 175 jaar. Dat werd met een drukbezochte reünie en een aantal andere festiviteiten gevierd. 

reuniebijeenkomst 1.jpg - 106.39 KB
Reünie n.a.v. het 175-jarig bestaan van de Meester K.J. Dijkstraschool. 

Jaarlijkse aktiviteiten.
Elsloo hecht aan tradities. De bekendste zijn de jaarlijkse verbranding van de paasbult op Eerste Paasdag en de kerstkuier op Eerste Kerstdag. Beide evenementen trekken deelnemers uit de wijde omgeving van het dorp. Bij de Kerstkuier, die onder alle weersomstandigheden doorgaat,  maken de deelnemers een wandeling in de omgeving van het dorp. Een deskundige gids wijst hen de weg. Halverwege de wandeling wordt er gepauzeerd en is er chocolademelk en glühwein. De wandeling begint in 't Anker en de eerste groep vertrekt om 8.45 uur. Daarna vertrekt er ieder uur een groep. Bij terugkomst is er erwtensoep en worden de deelnemers toegesproken door de kerstman. De kerstkuier wotft in 2014 voor de 45 ste  keer georganiseerd.
kerstkuier.jpg - 160.82 KB
De kerstkuier van Elsloo, al jaren een begrip in de regio met halverwege glühwein
en aan het eind snert in 't Anker.   

Sponsors elsloo-fr.nl

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10