Algemeen

Elsloo is een rustig groen woondorp en heeft per 1 januari 2021 684 inwoners. Het ‘Het Drents-Friese Wold ligt op fietsafstand. Verder liggen er enkele kleinere natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld de Schaopedobbe op loopafstand vanuit het dorp. Door de aanleg van het  fietspad langs de Kloosterweg is de bereikbaarheid van natuurgebied de Schaopedobbe verbeterd. Het landschap bestaat uit een combinatie van natuurgebieden, cultuurgronden en weilanden. De omgeving leent zich uitstekend voor het maken van fietstochten en wandelingen. Op de pagina welkom van deze website staat een drietal wandelingen in en om het dorp. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de Dorpskerk met klokkenstoel en windmolen de Tjasker in het natuurgebied de Stobbepoele. 

  Buurtschappen

Buurtschappen
Tot het dorp Elsloo worden ook de buurtschappen Tronde en Canada gerekend.  Het buurtschap Tronde ligt ten noorden van het dorp. De naam zou zijn afgeleid van het oude friese “trind” of “trund”, dat rond betekent. In Tronde ontspringt ook het riviertje “de Linde”. In het jaar 1930 werd de Linde gekanaliseerd. Ook de ruilverkavelingen in de jaren zestig van de vorige eeuw hebben er voor gezorgd dat de plaats waar de Linde ontspringt niet meer terug te vinden is.  Volgens overlevering zou dat overigens een koeien- of geitenstal moeten zijn. Een zijriviertje van de Linde is het beekje “De volle Riete” of “De Riete”. Dit stroompje loopt vanaf de oude melkfabriek langs de grens van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf naar de Linde. De herkenbaarheid van het voor de omgeving van Tronde zo karakteristieke essenlandschap is in de tijd grotendeels verdwenen. De naam van het buurtschap Canada dat ten oosten van het dorp ligt is nog vrij nieuw. Rond 1920 bouwden een aantal boeren in het gebied een boerderij naar Canadees voorbeeld. Omdat zij ook het land naar Canadees voorbeeld inrichtten noemden zij het gebied Canada.

  Inwoners

Inwoners
Per 1 januari 2021 heeft Elsloo 684 inwoners (per 1 januari 2020 waren dat er nog 654. Voor de zesde (!) achtereenvolgende keer is in 2020 het aantal inwoners van Elsloo gestegen. Dat is opvallend, vooral gezien de landelijke prognoses en de ontwikkelingen in de hele Gemeente. Procentueel was Elsloo in 2020 ook de grootste stijger van alle dorpen in de Gemeente Ooststellingwerf. Het beleid van de regionale woningbouwcorporaties, om maar mondjesmaat in de dorpen te bouwen en de voor jonge starters slecht toegankelijke koopmarkt vormen een bedreiging van de leefbaarheid van het dorp. Het woningaanbod bestaat voor het overgrote deel uit koopwoningen. De verdeling van woningen binnen de dorpskern en woningen buiten de dorpskern is ongeveer fifty/fifty.

De nieuwbouw aan de Kloosterheerd op de hoek van de Kloosterweg en Hoofdweg is vordert gestaag. In de in 2014 door de Gemeente gepubliceerde kavelbrochure gaat het om 8 bouwkavels die plaats bieden voor 11 koopwoningen. De kavelbrochure staat in de digitale boekenkast van deze website op de plank infrastructuur dorp. Daarnaast wordt een drietal kavels particulier verkocht.