1916. schoorsteen Zuivelfabriek de Drie Gemeenten
1916. schoorsteen Zuivelfabriek de Drie Gemeenten

De schoorsteen van Zuivelfabriek de Drie Gemeenten werd in 1916 gebouwd door schoorsteenbouwer  Sjang Geelen uit het Limburgse dorp Neer. In 1916 bouwde hij de 24 meter hoge schoorsteen van “Zuivelfabriek de Drie Gemeenten” in 3 weken. De aanneemsom voor de klus was fl. 130,-. Dat blijkt uit het oude door hem bijgehouden ‘schoorsteenboekje’ waarin alle door hem gebouwde schoorstenen staan vermeld. Dat zijn er meer dan 100. De bekendste is zonder enige twijfel de schoorsteen van het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer. De oude schoorsteen in Elsloo uit 1916 stond pal aan de doorgaande weg tussen Elsloo en Boyl. Op bovenstaande foto is dat goed te zien. De tram die destijds tussen Oosterwolde en Steenwijk reed stak ter hoogte van de zuivelfabriek de weg over. De oude schoorsteen in Elsloo-Zuid, werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw gesloopt. De huidige en in de verre omtrek van Elsloo goed zichtbare schoorsteen werd 50 jaar geleden gebouwd en raakte buiten gebruik toen de zuivelfabriek rond de eeuwwisseling haar poorten sloot.  (foto: eigendom Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde).

Andere berichten uit de historie