Feestcommissie

Feestcommissie

Elsloo is een levendig dorp waarvan de inwoners wel van een feestje houden. Daarom hebben wij een Feestcommissie die al meer dan 51 jaar actief is in het dorp. De laatste jaren zijn er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals: een garageverkoop, pubquiz-avonden,...
Jeu de Boules

Jeu de Boules

Het Boelteam Sinds 2017 beschikt Elsloo over een jeu de boules baan. De baan ligt op het speelveldje op de hoek van de Horstlaan en de Hoofdweg. De baan is in 2017 gerealiseerd op initiatief van buurtvereniging Eiken-Horst-Laan met subsidie uit het Fonds...
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

Algemeen. De Vereniging Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde is op 30 december 1911 opgericht en zet zich in voor het behoud en de verbetering van de leefbaarheid van het dorp. Volgens de op 9 april 2018 vastgestelde statuten heeft de vereniging als doel ‘de...
Vesuvius Club Elsloo

Vesuvius Club Elsloo

AlgemeenVesuvius Club Elsloo is de nieuwjaarsclub van Elsloo en werd op 3 januari 1965 opgericht. De club is vernoemd naar de Italiaanse vulkaan. Jaarlijks organiseert Vesuvius Club Elsloo een zgn uitbarsting. Tijdens de nieuwjaarsnacht worden daarbij een aantal...
Vesuvius Club Elsloo

EHBO Vereniging HEMD

EHBO Vereniging HEMD. (Haule, Elsloo, Makkinga, Donkerbroek) Elsloo heeft geen zelfstandige EHBO vereniging, maar werkt samen met nog drie andere dorpen in onze gemeente onder de naam H.E.M.D. (Haule, Elsloo, Makkinga en Donkerbroek). H.E.M.D. ontstond in 2004 uit een...
Vesuvius Club Elsloo

De Ouderensoos Elsloo

De ouderensoos, die in 1966 werd opgericht, heeft als doel het Welzijn van 55 plussers in Elsloo te bevorderen. Dat gebeurt o.a. via kofiemiddagen, gezamenlijke activiteiten met andere buurtsozen en het maken van dagreisjes. De leden van de soos komen een keer per...