Verenigingen in Elsloo e.o.

Stichting Het Karkehuus

Stichting Het Karkehuus is op 27 november 2019 opgericht met als doel de dorpskerk, de klokkenstoel en de begraafplaats voor het dorp Elsloo te behouden. Behouden is niet alleen bewaren, maar ook exploiteren en beheren. Door vergrijzing en het teruglopend aantal leden zag de Hervormde Gemeente Elsloo geen kans meer om dat zelf te doen.

Vóór oprichting van Stichting Het Karkehuus werd de kerk vooral gebruikt voor het houden van reguliere en bijzondere kerkdiensten door de Streekgemeente Frieslands End. In december 2019 werd voor de laatste keer een reguliere kerkdienst in de dorpskerk gehouden.

In de kerk en in Het Karkehuus kunnen allerlei activiteiten worden georganiseerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan muziekoptredens, toneelvoorstellingen, vergaderingen, lezingen en exposities, maar ook aan kerkdiensten. Daartoe is een eigen activiteitencommissie opgericht.  De dorpskerk en Het Karkehuus zijn ook te huur. De begraafplaats achter de kerk wordt door de Stichting Het Karkehuus zelf beheerd. Het luiden van de klokken in de klokkenstoel wordt verzorgd door het klokkenluidersgilde.

Met ingang van 2022 zullen door Stichting het Karkehuus regelmatig rondleidingen in en om de dorpskerk worden georganiseerd. Voor info over de begraafplaats kunt u ook een kijkje nemen op de pagina Elsloo van de website van de brancheorganisatie LOB waarbij de Stichting Het Karkehuus is aangesloten. (www.begraafplaats.nl)

Klik hier voor de informatie flyer

Contactgegevens

Postadres secretariaat: Brinkstraat 3, 8431 LC Oosterwolde
Emailadres: stichtinghetkarkehuus@gmail.com

Bestuursleden van Stichting het Karkehuus per 1 december 2021:
Martin Haveman, voorzitter (0561-853336/06-21973262)
Tjeerd Oenema, secretaris (0516-426098)
Aad Oudshoorn, penningmeester (0561-850870/06-15440547)
Marian Lommers (06-30972635)
Henk Eggen (06-21964289)