Verenigingen in Elsloo e.o.

IJsclub de Oefening

IJsclub “De Oefening” bestaat sedert 1887. Voor een bedrag van € 5,- wordt u lid van onze ijsclub en kunt u de gehele winterperiode schaatsen zo vaak u wilt. (opgave bij het bestuur) De ijsbaan van Elsloo is gelegen ten noordwesten van het dorp in de buurtschap ‘Tronde’.

Houd de website  of FACEBOOKPAGINA van de club in de gaten voor informatie over de toestand van de baan en de evenementen die er georganiseerd worden.

Onze ijsbaan

Ten oosten van Tronde ligt het natuurgebied ‘De Stobbepoele’, waar ook de ijsbaan deel van uitmaakt.
IJsclub ”De Oefening” is eigenaar van ong. 7,8 Ha natuurgebied, bestaande uit water, rietland, ruigte, boswallen en toegangsweg. Het wateroppervlak bedraagt ong. 3 Ha. en is ‘s-winters in gebruik als ijsbaan voor de dorpsgemeenschap van Elsloo en Tronde, en wordt dan wel eens ‘het kleine Alma Ata’ genoemd, wegens haar bijzondere ligging.

In de periode 15 maart tot 1 juli is het een broedgebied voor de vogels en laat de ijsclub het gebied zoveel mogelijk met rust. Eens per jaar wordt er in het gebied een natuurwerkdag gehouden in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland, waarbij door vrijwilligers overtollige bosschages worden geruimd.

In het najaar gaat Johan v/d Meer met een kraan van “ De Samenwerking “ de poele schoonmaken, zodat er ‘s winters een mooie ijs vloer kan komen. In de winter wordt de baan zo goed als mogelijk schaatsbaar gemaakt door de bestuursleden. Dit is natuurlijk wel weersafhankelijk.


Contactgegevens

Secretaris: Martin Brouwer 421135, secretaris@ijsclubdeoefening.nl
Hoofdweg 7, 8424 PH Elsloo
Voorzitter: Henk Eggen  421522
Penningmeester: Harry Smits  421803
Bestuursleden: Andre Mulder en Jaap van der Wal
http://www.ijsclubdeoefening.nl