Verenigingen in Elsloo e.o.

De Ouderensoos Elsloo

De ouderensoos, die in 1966 werd opgericht, heeft als doel het Welzijn van 55 plussers in Elsloo te bevorderen. Dat gebeurt o.a. via kofiemiddagen, gezamenlijke activiteiten met andere buurtsozen en het maken van dagreisjes. De leden van de soos komen een keer per maand bij elkaar. De data staan in de Elser Agenda in ’t Else Blattien.

Contactgegevens