Verenigingen in Elsloo e.o.

De Ouderensoos Elsloo

De ouderensoos, die in 1966 werd opgericht, heeft als doel het Welzijn van 55 plussers in Elsloo te bevorderen. Dat gebeurt o.a. via koffiemiddagen met soms een spreker, de sjoelmiddag is in februari een traditioneel gebeuren om de wisselbeker. De aprilbijeenkomst wordt afgesloten met een reisje. Met daarna een etentje, dit is tevens de afsluiting van het seizoen.

De leden van de soos komen een keer per maand bij elkaar. De data staan in de Elser Agenda in ’t Else Blattien.

Contactgegevens