Verenigingen in Elsloo e.o.

Vesuvius Club Elsloo

Algemeen
Vesuvius Club Elsloo is de nieuwjaarsclub van Elsloo en werd op 3 januari 1965 opgericht. De club is vernoemd naar de Italiaanse vulkaan. Jaarlijks organiseert Vesuvius Club Elsloo een zgn uitbarsting. Tijdens de nieuwjaarsnacht worden daarbij een aantal dorpsverenigingen in het zonnetje gezet en verrast met bruikbare cadeaus. De club organiseert rond de jaarwisseling ook nieuwjaarsstunts met publiciteit voor het dorp Elsloo als uiteindelijk doel. Dat is ook regelmatig gelukt !  Behalve met haar nieuwjaarsactiviteiten haalt de Vesuviusclub ook met andere activiteiten het nieuws.  In het voorjaar haalt de vereniging snoeiafval op en verzamelt dat op een grote bult die op eerste paasdag wordt ontstoken. De Vesuviusclub levert een belangrijke bijdrage aan het organiseren van het zesjaarlijkse dorpsfeest en ook het tweejaarlijkse tentfeest dat door de Vesuvius Club Elsloo wordt georganiseerd trekt altijd heel veel belangstelling.

Vesuvius Club Elsloo –  juni 2013

Viering vijftigjarig bestaan.
In mei 2015 vierde Vesuviusclub Elsloo haar 50 jarig bestaan. Reden genoeg voor een extra tentfeest. Dat gebeurde in het laatste weekend van mei. Tijdens vier avonden traden in de tent op sportpark Elzenhagen evenzoveel bands op. Naast muziek waren er ook andere activiteiten waaronder een dorpsbarbecue waaraan alle inwoners van Elsloo kosteloos aan mee konden doen en waar op grote schaal gebruik van werd gemaakt.

dorpsbarbecue vrijdag 22 mei 2015

Vesuvius stunts
In de loop der jaren zorgde Vesuvius Club Elsloo voor een bonte verzameling imposante nieuwjaarsstunts:     

jaar vesuviusstunt doel:
19701971 ontvreemden naambordjes Elsloo uit Elsloo in Limburg aandacht vragen voor ‘wegstoppen’ van het dorp in de Structuurschets van de gemeente in de groep overigen.
19901991 Commissaris van de Koningin Hans Wiegel naar Elsloo inspectie slechte kwaiteit wegdek Peperstraat
19911992 ontvoering wassen beeld
Michael Gorbatsjov uit Madam Tussauds Amsterdam
aandacht voor de samenwerking tussen (Oost)-Stellingwerf en
(West)-Stellingwerf.
19921993 middenstip hoofdveld voetbalclub Heerenveen verwijderd aandacht voor het nieuwe voetbalveld in Elsloo
20002001 ontvreemden buste Rinus Michels uit Zeist aandacht voor vertrek van de trainer van de lokale voetbalclub
20032004 ontvreemden 4,5 meter hoog hoefijzer bij van der Veer in Wolvega  geluk afdwingen voor komende nieuwjaarstunt. De stunt met de buste van Rinus Michels eindigde in een rechtzaak !
20072008 ontvreemden beeld Jip en Janneke uit Zaltbommel kracht bijzetten van de wens voor multifunctioneel schoolgebouw
20102011 ontvoeren standbeeld Koningin Breatrix op de fiets vanaf de Postbank in Rheden.  aandacht vragen voor trage ontwikkelingen m.b.t. het fietspad langs de Kloosterweg. 
20132014 de ‘Retropop Band’ uit Emmen  (kunstwerk) brengt onverwacht bezoek aan Elsloo. aandacht voor de festiviteiten ter gelegenheid van tentfeest en het 175-jarig bestaan van de Meester K.J. Dijkstraschool in 2014.
20162017 Drie stenen schapen uit Wassenaar-Zuid naar Elsloo aandacht vragen voor beter maaibeheer Kloosterheerd
20182019 Reuzenrollator Meander Zorggroep uit Landgraaf naar Elsloo aandacht vragen voor ouderenzorg
20192020 Het grensmonument Tot Hier uit Rijswijk van 3.000 kilo wordt overgebracht naar Elsloo aandacht vragen voor de stikstof en PFAS problematiek
20202021 ?????

?????

 

 

Het standbeeld Retropop wordt op 12 januari 2014 teruggebracht naar Emmen.
Met de strijdkreet ‘Bolle’ sluit Vesuvius Club Elsloo nieuwjaarsstunt 2014 af.

De paasbult. 
Een jaarlijkse traditie in Elsloo is de verbranding van de paasbult. Dat gebeurt normaal gesproken op Eerste Paasdag. De paasbult wordt opgebouwd met snoeiafval. De verbranding trekt jaarlijks honderden toeschouwers naar het dorp die daar getuige zijn van een spectaculair schouwspel dat vroeg in de avond begint en de hele avond duurt. De tientallen meters hoge vlammen zijn tot in de verre omtrek van het dorp te zien.  In de weken voorafgaand aan de verbranding van de paasbult wordt het snoeiafval ingezameld. In korte tijd groeit de paasbult op de hoek van de Riete en de Butenweg in Elsloo tot forse hoogte. Voor inlichtingen over het inzamelen van snoeiafval kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden van de Vesuvius Club Elsloo. Kijk voor telefoonnumers op de pagina verenigingsinfo van deze site.

Ontsteking van de paasbult, een jaarlijkse traditie.

Standbeeld Door en Voor
Op de hoek van de Hoofdweg en de Frankenaweg staat het beeld ‘Door en Voor’. Het beeld is een geschenk van de Vesuvius Club Elsloo aan de bevolking van het dorp.  Het beeld is bedoeld als eerbetoon aan de vele vrijwilligers die met hun inzet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp. Het bronzen beeld werd op 1 december 2012 onthuld en werd gemaakt door de Elsloose kunstenares Jacky Japink, naar een  in overleg met Vesuvius Club Elsloo gemaakt ontwerp. Met als motto -vele handen maken licht werk- zijn in het standbeeld de handafdrukken van een groot aantal  Elsloose vrijwilligers verwerkt.


Onthulling Door en voor op 1 december 2012. 

 

 

 

Contactgegevens

Voorzitter 
Sil Van Den Berg, 06-57606217
Secretaris
Thom Eggen, 06-15686794‬
Butenweg 6, 8424 PR, Elsloo
thom.eggen@hotmail.com