Verenigingen in Elsloo e.o.

Stichting Sportpark Elsloo

In de vorige eeuw had ieder dorp met sportvelden een door de gemeente ingestelde stichting. Deze onderhielden de sportaccommodatie, maaien en dergelijke behoorden tot de taken. In de jaren 8o is dit veranderd en onderhoudt de gemeente de velden. De stichtingen konden worden opgeheven.

De verdeling van de kosten van de gebruikers voetbal en korfbal leverde nogal wat wrevel op. Daarom hebben we toen besloten om de stichting te laten bestaan en deze verdeelt de kosten over de verenigingen. Jaarlijks ontvang de stichting via ODIS van de gemeente een kleine bijdrage. Hiervan worden regelmatig betalingen gedaan. Heel recent nog vervanging van de verwarmingsketel. En ook schoonmaakkosten worden in eerste instantie door de stichting gedaan. Eens per jaar vindt er een afrekening met de betrokken verenigingen plaats.

De kascontrole vindt jaarlijks plaats gelijktijdig met de SVA/E .

Contactgegevens

Penningmeester is Harry Smit
Willem Veurman vervult de rol als voorzitter