Eerste schop in de grond voor glasvezel

Laatste fase glasvezel in Ooststellingwerf is gestart

Donderdag 8 juli hebben wethouder Marcel Bos en Delta directeur Piet Grootenboer symbolisch de eerste schep in de grond gezet om de sleuven te graven voor het glasvezelnetwerk, wat ook de “grijze gebieden” aan laat sluiten op het glasvezel netwerk. Naast media en vertegenwoordigers van gemeente en Delta waren ook de galsvezel-ambassadeurs uit Ooststellingwerf uitgenodigd. Veelal waren dit de vertegenwoordigers van de dorpsbelangen. Anja Rombouts, kartrekker voor glasvezel in Friesland van het eerste uur, prees deze ambassadeurs voor hun inzet. In Elsloo hebben met name Jacob Ploeg en later Aad Oudshoorn zich bezig gehouden met glasvezel, belangrijk doel daarbij was te zorgen, dat iedereen steeds over alle aanwezige informatie kon beschikken, o.a. door het organiseren van informatieavonden.

Op de foto wethouder Bos bij de kraan en de Deltadirecteur met de schep aan de Middelburen bij Makkinga. De verwachting is, dat ook spoedig de kabelaars in Elsloo arriveren.

Andere berichten