Elsloo eert Vesuviusclub

Tijdens de Vesuvius uitbarsting van 2023 werd de Vesuviusclub verrast met een gebaar van Plaatselijk Belang namens het hele dorp. Plaatselijk Belang kondigde aan, dat aan de komborden de naam “Vesuviusdorp” zal worden toegevoegd. Met dit gebaar wil Elsloo haar waardering en trots uitspreken voor de enorme positieve invloed die de Vesuviusclub op het dorp heeft. Zowel de leefbaarheid van Elsloo maar ook de betrokkenheid van de jeugd bij het dorp wordt geroemd.

2022 was een intensief maar ook zeer succesvol jaar voor Vesuvius: Tekort aan betaalbare woningen werd op de kaart gezet, met een spectaculaire paasbult werd het dorp Elsloo op de kaart gezet, er werd een fantastisch tentfeest georganiseerd, met aandacht voor alle inwoners van alle leeftijden (met name de ouderen middag was een mooi voorbeeld van de sociale betrokkenheid) en op oudejaarsdag worden alle 70+ers bezocht. PB roemt ook de input die Plaatselijk Belang krijgt vanuit de jeugd.

Tijdens de uitbarsting werd een replica van het kombord aangeboden, in de eerste week van 2023 zijn alle komborden voorzien van de toevoeging “Vesuviusdorp”. Ook de dorpswebsite krijgt de toevoeging Vesuviusdorp Elsloo. De voorzitter van PB meldde tevens, dat in andere uitingen de toevoeging Vesuviusdorp zal worden gebruikt.

Andere berichten