Zienswijze Openbaar Vervoer

De provincie Fryslân besteedt het Openbaar vervoer opnieuw aan. Er is een programma van eisen opgesteld, waar iedereen op kan reageren. Dit PvE is een document mrt 96 pagina’s, wel even een dingetje zullen we maar zeggen… Toch zijn we er mee aan de slag gegaan. We zien dat het OV in de kleine dorpen steeds verder wordt afgeschaald, daarmee wordt de bus ook steeds minder aantrekkelijk. We hebben dus geadviseerd, om juist te investeren in marketing in de kleine dorpen, bijvoorbeeld met aanbiedingen of kennismakingsacties. Bijgaand het document met de zienswijze die we hebben ingediend.

Zienswijze Elsloo

Andere berichten