Hulp aan Oekraïners

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn alle gemeenten benaderd, zo ook Ooststellingwerf. De gemeente heeft een informatiebijeenkomst voor opvang Oekraïners verzorgd, Plaatselijk Belang Elsloo is daarbij aanwezig geweest. Er zijn veel verschillende initiatieven, afstemming en coördinatie is een belangrijk thema. Hier zijn stichting Skala en een groep in Oldeberkoop bij betrokken. In Hotel Appelscha worden 40 mensen opgevangen, maar er is behoefte aan meer opvang. Voor vragen over opvang kun je terecht op de website van de gemeente Ooststellingwerf

klik hier voor informatie over opvang in Ooststellingwerf

Andere berichten