Plaatselijk Belang heeft nieuw bestuur

Schriftelijke ALV vlot afgewikkeld

Een Algemene Ledenvergadering waar vanwege de coronaregels geen leden bij kunnen zijn, hoe doe je dat? Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde vond er een oplossing voor: de belangrijkste onderwerpen, zoals het dechargeren van het oude bestuur, het goedkeuren van de boekhouding en het installeren van nieuwe bestuursleden gebeurde tijdens een vergadering waar leden schriftelijk hun stem uit konden brengen.

Uit de stemming bleek in ieder geval vertrouwen in het bestuur en hun aanpak, alle ingebrachte punten konden op de steun van de leden die reageerden rekenen. Dat betekent dat Thea ter Veld, Aad Oudshoorn en Paul de Bruijn met een gerust hart afscheid konden nemen, de jaarstukken zijn goedgekeurd en ze kunnen daarmee ook hun verantwoordelijkheden overdragen aan hun opvolgers. Meerdere leden brachten ook nog hun succeswensen aan de nieuwe bestuurders over.

3 nieuwe bestuursleden geïnstalleerd

Voor de 3 voorgedragen kandidaten zijn geen tegenkandidaten voorgedragen, dat betekent dat ze met volle steun aan de slag kunnen, en eigenlijk zijn ze daar al volop mee bezig: Marian Lommers heeft als nieuwe secretaris de taken van Aad overgenomen, René Slager nam de rol van Paul over en is ook de coördinator van de werkzaamheden voor het herinrichten van het parkje an het begin van de Frankenaweg. Tessa Nijsen is als vertegenwoordiger van PBET al aangeschoven bij een webinar over warmtetransitie en is ook al aan de slag met het bijwerken van de dorpsagenda 2021. volop actie dus!

Deel 2 ALV gecombineerd met Bij Plaatselijk Belang op de Koffie op 6 oktober

Zoals eerder gemeld, is de ALV dit jaar in 2 delen geknipt, dat betekent dat een aantal onderwerpen, nog moeten worden afgehandeld. het bestuur heeft ervoor gekozen, dit jaar een deel van de vergadering toch te doen met leden, we willen iedereen zo graag weer zien en spreken! De datum voor dit tweede deel van de vergadering is gepland voor 6 oktober in het Anker, aansluitend aan het formele deel zal dan ook de informele bijeenkomst “Bij Plaatselijk Belang op de koffie” worden gehouden. Agenda, onderwerpen en tijden volgen nog, maar zet deze avond alvast in je agenda!

Andere berichten