Recreatie en Toerisme belicht na ALV Plaatselijk Belang

Afscheid 3 bestuursleden tijdens deel 2 ALV Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

In juni van dit jaar organiseerde Plaatselijk Belang voor het eerst in haar geschiedenis (en met instemming van de leden) een online algemene ledenvergadering. Zo kon het bestuursjaar worden afgesloten en daarmee de aftredende bestuursleden gedechargeerd en ook de nieuwe bestuursleden Tessa Nijsen, Marian Lommers en René Slager werden benoemd. Minder urgente zaken, werden even bewaard tot het moment, dat we echt weer live konden vergaderen.
Woensdag 6 oktober was het zover, in de vlot verlopen vergadering konden de laatste zaken worden afgewikkeld, zoals het goedkeuren van de notulen maar ook het afscheid van Thea ter Veld, Paul de Bruijn en Aad Oudshoorn die dit jaar aftraden. Bloemen, een fles wijn, een dankwoord van de voorzitter en een applaus van de leden werden bescheiden in ontvangst genomen door de 2 aanwezige ex-bestuurders Aad en Paul. Door dit afscheid verdwijnt ook veel bestuurlijke ervaring. De voorzitter gaf echter aan, dat er nog regelmatig vanaf de zijlijn een advies wordt meegegeven, zodat men ook niet helemaal zonder hoeft. Aad Oudshoorn is met 10 jaar het langstzittend bestuurslid en dan ook bij alle ontwikkelingen van het afgelopen decennium betrokken geweest. Hij gaf zelf in een dankwoord nog een opsomming. In het Else Blattien van november leest u er meer meer over.

School, wonen en omgeving hoog op de dorpsagenda

Bij de evaluatie van de dorpsagenda kon men vaststellen, dat ondanks de beperkingen van het afgelopen jaar, Plaatselijk Belang zeker niet stil had gezeten. Het project bij het beeld Voor en Door werd gerealiseerd, er werden 3 nieuwe enthousiaste bestuurders gevonden, initiatieven om clubs en verenigingen te ondersteunen werden genomen, zoals de verenigingsmarkt Elsloo Herleeft. Tijdens Elsloo Herleeft, had Plaatselijk Belang zelf een poll gedaan, welke onderwerpen uit de dorpsagenda door de inwoners meest belangrijk werd gevonden.
Tessa Nijsen presenteerde vervolgens de resultaten. School, wonen en omgeving zijn favoriet. School en wonen is natuurlijk met elkaar verbonden, school is een belangrijke verbindende factor, maar je moet genoeg huizen, zeker ook voor jonge mensen hebben om een school levensvatbaar te houden. Er is gefilosofeerd over beschikbare locaties, naast nieuwbouw is wellicht ook een optie om bestaande bebouwing die hun functie verloren hebben te herbestemmen, iets voor de zuivelfabriek?
in de rondvraag werd nog gevraagd naar de status van de toeristische bebording. in 2020 zijn nieuwe borden geplaatst door de gemeente. PB heeft geconstateerd, dat er niet veel overlap met onze eigen dorpsaanwijzers is, wel staan er veel fouten in de borden van de gemeente. De gemeente zal hiervoor worden benaderd. Dit was tevens een mooie brug naar het onderwerp van het tweede deel van de avond.

Het economisch belang van Recreatie en Toerisme

Binnen de dorpsgrenzen van Elsloo hebben we 4 B&B’s, 3 campings, 2 groepsaccommodaties, een camperplaats, een overdekte speelplaats en een restaurant. Reden om ook het economisch belang en de potentie van ons dorp te belichten. Plaatselijk Belang nodigde Ingrid Mascini uit, om haar licht over dit onderwerp te laten schijnen. Ingrid heeft een marketing en communicatiebureau, gespecialiseerd in recreatie en toerisme, ze is verbonden aan de Stichting Weldadig Oord (Maatschappij van Weldadigheid) en Toeristische Regiomarketing Zuidoost Friesland. In Drenthe blijkt de sector al de grootste te zijn als het gaat om omzet en werkgelegenheid. Elsloo ligt in een prachtige omgeving en bovendien heel veel interessante locaties op minder dan een half uur rijden, zoals de Koloniën van Weldadigheid. De keerzijde kan zijn, dat inwoners het druk gaan vinden. Maschini stelde dat de inwoners eigenlijk ook de ambassadeurs van de regio zijn, die drukte vraagt vooral om een goede spreiding. Dat werd ook beaamd, door de aanwezige recreatie ondernemers. Duidelijk was, dat mensen enthousiast zijn over Elsloo en het ook prettig vinden, dat we hier vlakbij Appelscha zitten, maar er niet middenin.

Andere berichten